Tester alternativt drivstoff i transportbransjen

Transnova gir til sammen 60 millioner kroner over tre år til 31 ulike prosjekter som skal teste alternativ drivstoff i transportsektoren. Prosjektene omfatter bruk av både biodrivstoff, hydrogen til transport samt bruk av elektrisitet som alternativ til fossilt brennstoff.

Publisert Oppdatert

Tildelingen på totalt 60 millioner kroner er resultat av første runde med søknader på prosjektstøtte til utprøving av alternative drivstoff i transportsektoren. Transnova har 150 mill over 3 år til utdeling og mottok hele 61 ulike søknader med et samlet søknadsbeløp på 400 million kroner. Av disse har Transnova valgt å støtte 31 prosjekter som har som mål å få ned klimautslippene fra transport gjennom overgang til alternative drivstoff som biodrivstoff, hydrogen eller elektrisitet. Det melder Statens vegvesen på sine nettsider.

Stor interesse for prosjekter innen biodrivstoff

Innenfor biodrivstoff støtter Transnova flere forstudier som går på utnytting av matavfall og kloakkslam til biogass spesielt til bruk på busser og andre tunge kjøretøy. Slike studier vil bli gjennomført både Oslo, Bergen, Trondheim, Vestfold og Telemark. Fredrikstad Biogass, Lyse Neo og AGA er blant aktørene som får støtte til etablering av fyllestasjoner for biogass. Biol AS får støtte for etablering av fyllestasjoner for biodiesel. To prosjekter i Arendal (Nettbuss Sør) og Trondheim (kommunene) har fått støtte. Begge prosjektene gjelder tilpassing av kjøretøy for å kunne gå på biodrivstoff i stedet for fossilt drivstoff.

Pilotprosjekter innen hydrogen

Transnova har også valgt å støtte flere pilotprosjekter som tar i bruk hydrogen til transport. Prosjektene omfatter blant annet utprøving på busser i Oslo og Akershus, passasjerfergen på Vågen i Bergen og en kjøretøyflåte i Oslo-området. Satsingene på hydrogen inkluderer i tillegg fyllestasjoner for hydrogen i Oslo og på Lillestrøm. Transnova støtter også videreføring av HYNOR som koordinerer hydrogensatsingen i Norge.

Utprøving med elektrisitet

Når det gjelder el-kraft, gir Transnova blant annet støtte til prosjekter hos Think og Elbil Norge for å forbedre batteriteknologi. Man har også valgt å støtte utbygging og utprøving av hurtiglading, - et ladesystem som gjør det mulig å lade et el-kjøretøy på under 1 time. I har Transnova i denne omgangen funnet plass til to prosjekter med el-motorer i båter samt at det jobbes med å få til bedre tilgang til og større utbredelse og bruk av el-kjøretøy i kommuner og andre større "flåteeiere".

Ny muligheter for å søke prosjektstøtte hos Transnova kommer våren 2010.