Tester modulvogntog på 21 nye strekninger

Prøveordningen med lange modulvogntog utvides med seks år og 21 nye strekninger. Vogntogene er inntil 25,25 meter lange og har totalvekt på inntil 60 tonn.

Publisert Oppdatert

- Utvidelsen av prøveordningen vil gi bedre grunnlag for å vurdere om modulvogntogene bidrar til mer effektiv og miljøvennlig godstrafikk, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Prøveordningen ble først satt i gang i juni 2008 på fem hovedstrekninger. Planen var at den skulle vare fram til juni 2011. Tre år og fem strekninger var ikke nok for å vurdere effekten. Samferdselsdepartementet ba derfor Vegdirektoratet foreslå en utvidelse av ordningen. Nå er prøveperioden utvidet fram til 2017. De nye strekningene gjelder fra 1. juni.

Dagens prøvestrekninger:

E6 og E18 på strekningen Svinesund - Oslo,

Riksveg 2 Riksgrensa (Sverige) - Kongsvinger

E12 Riksgrensen (Sverige) - Mo i Rana

E 8 Riksgrensen (Finland) - Skibotn

Rv 893/E6 Riksgrensen (Finland) - Kirkenes

Fra 1. juni inkluderes disse strekningene:

E 18 Oslo - Larvik havn 60 t

E 18 Kristiansand - Arendal 50 t *

E 18 Vinterbro - Ørje 50 t

Rv 2 Kongsvinger - Kløfta 50 t

E 6 / Rv 35 Oslo Nord - Gardermoen 50 t

E 6 Oslo Nord - Lillehammer 50 t

E 14 / E6 Trondheim S via omkjøringsvei - Storlien 50 t

Rv 19 Moss - X El8 Vestfold 50 t *

Rv 4 Oslo - Mjøsbrua 60 t

Rv 20 Kongsvinger - Elverum 50 t

Rv 3 Kolomoen - Elverum 60 t

Rv 25 Hamar - Elverum 60 t

Rv 25 Elverum - Østby 60 t

E39 Trondheim syd - Orkanger 50 t

E6 Stjørdal - Steinkjær 50 t

Rv 73 X E6 Trofors - Krutvatn 50 t

E6 / E8 Skibotn - Tromsø 50 t*

Rv 92/ E6 Karigasniemi - Lakselv 50 t*

E6/E75 Utsjoki bru - Tana bru 50 t*

E6 X Rv 893 - Varangerbotn 50 t*

E 75 Varangerbotn - Vardø 50 t*

Vegdirektoratet foreslår et todelt vegnett med hensyn til vekt, med en begrensning på enten 50 eller 60 tonn. På strekningene som er merket med * kan vektbegrensningen endres til 60 tonn etter kontrollmåling. Søknader om nye tilknytningsstrekninger blir vurdert fortløpende, det vil si strekninger fra terminal og frem til hovedstrekningene.