Tettere samarbeid mellom Volvo og Transportkompetanse

Volmax Kompetanse i Vestfold og Transportkompetanse Haugesund inngår samarbeid og øker satsningen mot norske transport- og logistikkbedrifter.

På bildet sees Tor Martin Aabol til venstre fra Volmax Kompetanse og Svein Ove Vetrhus fra Transportkompetanse, Haugesund.

På bildet sees Tor Martin Aabol til venstre fra Volmax Kompetanse og Svein Ove Vetrhus fra Transportkompetanse, Haugesund.

Publisert Oppdatert
Volmax Kompetanse, Borgeskogen i Vestfold og Transportkompetanse Haugesund er enige om et langsiktig samarbeid i forbindelse med opplæring, oppfølgning og øvrige konsulenttjenester for norske transport- og logistikkbedrifter. Ved å inngå denne samarbeidsavtalen vil våre kunder ha muligheten til å få tilgang til et komplett sortiment av etter- og videreutdanning av yrkessjåfører, nybilkurs og konsulenttjenester, i en bransje som møter stadig tøffere krav på dokumentasjon fra myndigheter, sier Svein Ove Vetrhus i Transportkompetane. Begge parter vil markedsføre sine kurs og konsulenttjenester under selvstendige navn, men gjennom et samarbeid vil man kunne utnytte opplæringskonsulenter, kursmateriell og erfaringer på tvers av kurssteder. Dette for å kunne gi kundene et bedre og helhetlig opplæringstilbud, sier leder av Volmax Kompetanse, Tor Martin Aabol. Volmax Kompetanse er en del av Volmax AS og leverer et bredt spekter av opplæringstjenester både til verkstedpersonell og sjåfører. De er leverandør av nybilkurs og obligatorisk etterutdanning i fylkene Vestfold, Buskerud, Telemark, Østfold og Hedmark