TF avvikles etter 50 år

Transportbrukernes Fellesorganisasjon - TF avvikles i sin nåværende form. Organisasjonen ble etablert som en felles talerør for NHO, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening, Norsk Landbrukssamvirke, Maskinentreprenørenes Forbund, Norsk Skogeierforbund og NHO Reiseliv. Disse skal i fremtiden fronte sine egne organisasjoner utad selv.

Publisert Oppdatert

Når det gjelder den tradisjonelle Transportbrukerkonferansen, som nå heter Transport og Logistikk, vil denne bli videreført i sin nåværende regi med TF (?) og LTL som hovedarrangører.