The Australian Way

NLF har adoptert et effektivt australsk konsept for å få ned antall velteulykker.

Publisert Oppdatert

Det er en stund siden vi første gang hørte om det nye opplæringskonseptet innen velteulykker, som NLF har adoptert fra Australia. På tungt la vi også ut en snutt av videoen som skal forebygge velt, og som ligger på YouTube. Filmen som hører med til konseptet er på 30 minutter, men konseptet inneholder så mye mer enn bare en dvd-film.

- Det hele startet da jeg kom over dette konseptet som veimyndighetene i staten Victoria i Australia har tatt fram. Der slet de med mange velteulykker, spesielt inne tømmertransporten. De fikk ekstern hjelp til å analysere problemet og utviklet deretter et meget enkelt, men effektivt opplæringsmateriale. Det er viktig å vise problematikken så det blir så realistisk som mulig. Det blir det med den enkle, men effektive tremodellen av et semisett. Her kan man også velge forskjellig typer last, for eksempel tømmer, tank der lasta beveger seg, eller løsmasser som for eksempel sand eller flis, forteller Rune Damm til tungt.

Bakgrunnen for det australske opplegget var at flere hundre vogntog veltet årlig, med død, lemlestelser og økonomiske tap som resultat.

Spesielt utsatt var tømmertransport, husdyrtransport, samt transport av flytende væsker. Og selvsagt andre lastebiler der lasta hadde et høyt tyngdepunkt. De fant også ut at det vanlige var at tilhengeren velter først og drar med seg bilen.

Faktisk kan tilhengere med høyt tyngdepunkt allerede velte ved en sidehelling på 15 grader, mens hovedkjøretøyet som har lavere tyngdepunkt, ikke velter før sidehellingen er på mer enn 60 grader.

De australske erfaringene med det forebyggende programmet har vært svært gode, og det er viktig å påpeke at dette er et opplegg som passer like godt på ferske sjåfører, som på de erfarne.

Det er mange fordeler for en transportbedrift hvis man fokuserer på velteproblematikken. Hovedmålet er selvsagt å forhindre velteulykker slik at sikkerheten til sjåføren og andre trafikkanter blir forbedret. Men her handler det også om å bedre produktiviteten, lavere reparasjons- og utskiftningskostnader, ikke økt forsikringspremie og ikke minst bedriftens HMS-ansvar ovenfor egne ansatte.

Veltebrettet med lastebilmodellen er nesten naiv enkel, men det funker til de grader! Brettet er leddet på midten av "kjørebanen", mens det er en gradert vegg i front der man lett kan avlese når vogntoget begynner å velte. Lastebilmodellen er laget i treverk og består av en trekkvogn og en treakslet semitrailer. På semitraileren kan man enkelt bytte påbygg, fra flispåbygg, til tømmer, tank og så videre. Diverse "last" følger også med i settet. Rune gir meg en effektiv demonstrasjon. Han plasserer vogntoget lastet med tømmer på den ene siden av "veibanen" så begynner han å vippe på brettet. Ganske raskt ser vi at det bakerste hjulet på hengernes venstre side begynner å løfte seg fra underlaget. Samtidig ser vi med en gang hvilken vinkel vi nå har ved å lese av på den graderte veggen.

- Her ser vi faktisk det som skjer i praksis. Hengeren begynner å løfte seg fra veibanen på grunn av høyt tyngdepunkt i forhold til trekkvogna. Det er dette som skjer i praksis også. Og det verste er at vi tror vi kommer til å merke det i bilen, men det gjør man ikke. Når man merker det er det for sent og trekkvogna blir slynget overende som en piskesnert. Tanken med modellen er å skape en dialog med sjåførene om veltevinkler. La de tippe når modellen velter avhengig av last og tyngdepunkt. Det skaper utgangspunkt for en flott dialog om problemet, sier Rune.

Nå håper NLF at de skal få tak i flere slike demonstrasjonssett for å kunne spre de ut over landet. Problemet er at settene er ganske dyre hvis de skal importeres fra Australia. Derfor jobber de nå for å få tillatelse til å lage dette her i Norge.

At det er stor interesse for dette opplegget er det ingen tvil om. Nylig ble det hele presentert for ATLs landsmøte (ATL - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund) og de var meget interessert i å bruke dette i undervisningen.

Etter å ha fått en grundig gjennomgang av hele konseptet, samt sett hele den 30 minutter lange dvd-filmen, er jeg ikke et sekund i tvil om at dette er viktig informasjon som alle som skal kjøre eller kjører lastebil og vogntog må få ta del av. Man er nemlig aldri for gammel til å ta i mot ny lærdom.