TIA aksjon i desember

Publisert Oppdatert

TIA starter "Aksjon Vis Hensyn" 30. november.

I pressemeldingen heter det:

Aksjonen starter 1. søndag i advent, som er 30 november kl. 15:00-21:00, og vil ha samme tidspunkt hver søndag i advent.

Vi blir å finne på Statoilstasjonen på Berger i Romerike/Akershus, Statoil på Klett i Trondheim, Shell, Storebaug, og Shell på Solli i Østfold, på Håbakken i Lærdal, og Statoil Telemarksporten på Eidanger i Porsgrunn.

Aksjonens formål er å fokusere på trafikksikkerhet som:

? At syklende og gående gjør seg synlige for yrkessjåfører og vanlige billister med refleks. Samt at syklister bør ha kattøye og lys på syklene for å gjøre seg mer synlige. At både syklister og gående bruker gang- og sykkelsti der det finnes.

? At yrkessjåfører og bilister gjør seg tydelige og synlige i trafikken med signallys og plassering i kryss osv. Her foretar vi vask av bilruter og lykter på stedet dersom det er behov for dette.

? At stat/kommune blir flinkere til å merke veier med skilt, lys, refleks og malt oppmerking osv.

? Vi vil også ha liggende framme ferdigstilede brev for underskrift for den pågående protestaksjonen som TIA har gående ang yrkessjåførers rettsikkerhet i alvorlige ulykker.

Dersom de 3 første punktene blir fulgt av alle ansvarlige som ferdes på vei/gang- og sykkelsti, og fra de som har ansvar for vei blir gjort gjeldende, mener T.I.A at mange liv kan bli spart. Får vi da også mange underskrifter som senere skal bli overlevert myndighetene, har vi kanskje klart å slå et slag for at alle kan få det litt bedre og tryggere i trafikken, på så mange slags måter.

Vi er inne i en mørketid som vil vare i flere mnd og forhåpentligvis kan vi klare å få dødsstatistikken til å gå ned for siste del av året 2008 og hele 2009.

Det er dette TIA nå vil slå et slag for.

T.I.A håper at vi med denne Vis Hensyn Aksjonen vil gjøre det mer trafikksikkert for alle parter som ferdes i trafikken fra de minste myke trafikantene våre til oss selv som yrkessjåfører på de tyngste kjøretøyene.

I forbindelse med denne Vis Hensyn Aksjonen håper vi også at flere vil bli medlem i T.I.A slik at organisasjonen blir sterk og kan bidra/hjelpe med saker som kan bedre sikkerheten og gjøre det rettferdig for alle parter og ferdes på og langs norske veier.

De ansvarlige på de forskjellige aksjonsstasjoner er:

Statoil på Berger i Romerike/Akershus

v/ May Torill Svelgen

Tlf: 46 66 16 06

Mail: [email protected]

Statoil på Klepp i Trondheim

V/ Anna Kvadsheim

Tlf: 97621967

Mail: [email protected]

Statoil Telemarksporten på Eidanger i Porsgrunn

v/ Alf Johan Nilsen

Tlf: 95943096

Mail: [email protected]

Østfold Shell Storebaug, Shell Solli

v/Simon Grønli

Tlf: 47278797

Mail: [email protected]

Vestlandet, Håbakken Lærdal

v/John Sigurd Nygard

Tlf: 93400161

Mail: [email protected]

Aksjonsansvarlig

May Torill Svelgen

Telefon: 46 66 16 06 eller

Mail: [email protected]