TIA Norge avholder årsmøte på Oppakermoen Flerbrukshus 28.mars 2009.

Dette er første ordinære årsmøtet siden TIA sto opp fra dvalen i april i fjor, står det å lese i pressemeldingen fra organisasjonen.

Publisert Oppdatert

TIA har i året som har gått jobbet mye med å få organisasjonen opp å gå etter dvaleperioden. Det har blitt opprettet arbeidsgrupper som skal jobbe mot hver sine temaer. Det er blitt korrespondert med samferdselsdept og andre myndigheter som er relevante, bl.a i rasteplassproblematikken.

TIA har avholdt to aksjoner og støttet flere andre. TIAs egne aksjoner har vært Vis Hensyn, en aksjon som ble avholdt i desember med fokus på det å se og bli sett for alle trafikanter, fra fotgjengere til vogntogførere. Den andre aksjonen i TIA regi var Nok er Nok- en underskriftskampanje ang norske yrkessjåførers rettsikkerhet. Der kom det inn over 500 underskrifter. Disse vil bli overlevert myndighetene nå etter årsmøtet. Blant de andre aksjonene TIA har støttet er Telemarkaksjonen og en del mindre aksjoner som handler om å bedre veier i lokalmiljøer rundt omkring.

De har knyttet til seg advokatbistand til sine medlemmer, jobbet ut mot forsikringsselskaper, opprettet kontrakter om rabatter på spisesteder etc for sine medlemmer. Medlemsbladet TIA Magazine har blitt gitt ut, og ny utgave er rett rundt hjørnet. Det har blitt opprettet en TIA shop hvor det blir solgt medlemseffekter, og gitt tilbud til medlemmene om sosial tur til Danmark. Det har også blitt opprettet et samarbeid mellom TIA og Trucknet Radio i Sverige.

Bildet er fra fjorårets årsmøte.