Tide Buss utvider bruken av GPS-flåtestyringssystemer

Tide Buss AS har inngått en langsiktig avtale med SAGAsystem Norge AS om levering av bedriftens flåtestyringssystem. Avtalen innebærer bruk av systemet i 96 nye busser som skal betjene Tides avdelinger i Fana og Os fra våren 2010. Planen på sikt er å utvide bruken. Tide-konsernet har i dag 1300 busser i Norge og Danmark.

Publisert Oppdatert

"Med dette systemet forventer vi å oppnå reduksjon i drivstofforbruket noe som er viktig for både konkurranseevnen og miljøet" forteller teknisk sjef Jan-Helge Sandvåg i Tide Buss AS i en pressemelding til tungt.no.

SAGAsystem bruker dataloggere som installeres i bussene, og som samler opplysninger fra satellitter (GPS signaler). Opplysningene overføres deretter trådløst til en høysikret datasentral ved bruk av SIM-kort som er i dataloggerne. Kjøreopplysningene gjøres tilgjengelig via passordbeskyttet Internettilgang.

Avtalens servicemoduler

De modulene som er inkludert i avtalen er "realtime" plassering, flåtestyring, tomgangskjøring og økokjøring. Ved bruk disse servicemoduler får Tide tilgang på verdifull oversikt over bruken av bussene og økokjøringsprofilene. Erfaringer fra 150 bedrifter viser at bruk av SAGAsystem bidrar til betydelig reduksjon i CO2-utslipp, drivstofforbruk, vedlikehold, dekkslitasje, skadehyppighet og forsikringspremier.

Grundig evaluering

Leif-Jørgen Ulvatne ledet Tides evalueringen av SAGAsystem i noen utvalgte busser i Bergen. Prosjektgruppen som vurderte systemet konkluderte med at SAGAsystem er brukervennlig, lite resurskrevende og godt egnet til oppnå Tides målsetninger om redusert drivstofforbruk, CO2-utslipp, samt målet om at busspassasjerene skal oppleve en smidig og behagelig kjøreatferd. Bruk av systemet er akseptert av de ansatte sine representanter i Tide, heter det videre i pressemeldingen.

Bildet: En utvidet samarbeidsavtale er inngått. Fra venstre, Prosjektkonsulent Leif-Jørgen Ulvatne og Teknisk sjef Jan-Helge Sandvåg fra Tide samt Daglig leder Ragnar Thorarinsson og Markedssjef Robert Barth Jacobsen fra SAGAsystem.