Tide på hytan

Publisert Oppdatert

Som ett av de første busselskaper, tar nå Tide i bruk en ny type drivstoff, hydrogenanriket naturgass.

Hytan kalles det nye drivstoffet, som i utgangspunktet er naturgass. Ved å sprøyte hydrogen inn i naturgassen, skapes et mer effektivt drivstoff, og dermed trengs mindre drivstoff for samme ytelse i bussene.

- God økonomi og god miljøsak da det slik slippes ut enda mindre CO2, noe som gir en global klimaeffekt og redusert lokale utslipp av svevestøv, nitrogenoksid og svoveldioksid, skriver Tide i en pressemelding.

Første tur

Ordfører Gunnar Bakke fikk gleden av å avduke nyvinningen, og fylle på hytan på tanken på bussen.

Hytan-prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Hordaland Fylkeskommune og «Gassbussgruppen», som også består av Gasnor og Tide