Tillater 25,25 mot Kristiansand

Vegdirektoratet åpner strekningen E18 Larvik-Porsgrunn for modulvogntog fra torsdag 27. juni.

Publisert Oppdatert

Over sommeren vil det også bli vurdert om strekningen E18 Porsgrunn til Arendal skal åpnes.

Da vil hele strekningen E18 Oslo til Kristiansand, som er en hovedåre med mye godstransport, være åpnet for modulvogntog med lengde inntil 25,25 meter.

Rapporter skapt for å fremme egne interesser

Debatten om 25,25 har pågått en årrekke og har både sterke motstandere og like mektige tilhengere. I 2009 la EU-kommisjonen frem en undersøkelse hvor det fremgår at et samlet EU kan spare 29 mrd. euro årlig dersom det blir tillatt med modulvogntog overalt.

Som svar på denne tiltalen hostet Fraunhofer-Institut en måned senere opp annen rapport som hevder at 25,25 er noe ordentlig miljøtull ettersom modulvogntogene vil skape økt risiko for at gods blir flyttet fra jernbane over til veiene, noe som ifølge dem selv vil trekke ned miljøregnskapet.

Det hele er et godt eksempel på at rapporter har en tendens til å bli skapt av organisasjoner som ønsker å fremme sin egen sak, og spriker gjerne i alle retninger.

Uansett om man ønsker 25,25 eller ikke, kan vi fastslå at transportformen gradvis snikes inn og at stadig nye tilknytningsveier og prøveprosjekter kommer til.

Som fenomen er snikinnføringen fascinerende. For det er egentlig hva dette er. I utgangspunktet er modulvogntog ikke tillatt, men man setter igang et prøveprosjekt her og et der, og etter noen år er det overalt.

I dag kan man krysse store deler av Europa fra Norge til Belgia med modulvogntog.

Ikke økt ulykkesrisiko

Uansett - bakgrunnen for å utvide prøveprosjektet her i Norge er bl.a. gjort etter undersøkelser fra Europa som viser at de aller fleste ulykker med vogntog skjer ved sammenstøt i førerhuset eller ved påkjørsel av myke trafikanter på grunn av blindsoner. De samme funnene ser vi i Norge.

Dette viser at det ikke er kjøretøyets lengde som er årsak til ulykker. To modulvogntog kan erstatte tre vanlige vogntog. Ved at tre førerhus blir redusert til to vil risikoen for ulykker bli redusert. Logikken er at færre vogntog vil gi færre ulykker.

Lengre, ikke tyngre

Modulvogntog har også i en periode kjørt over flere vektsløyfer for å kartlegge hvor tunge de er. Det viste seg at de aller færreste modulvogntog veier mer enn 50 tonn og at mange modulvogntog veier rundt 40 tonn. Formålet med modulvogntog var å kunne frakte mer last uten at dette nødvendigvis ville innebære mer vekt. Det ser ut som det stemmer i praksis.

Kart over hvor i Norge du kan kjøre 25,25 finner du her.