TIR TRANSPORT GJENNOM EU - NYE REGLER

Fra og med 1. januar 2009 innfører EU nye regler for transport under TIR-Carnet. Endringen innebærer at TIR forsendelser til og fra Norge via EU plikter å registrere opplysninger om TIR Transporten i NCTS - New Computerised Transit System ved innpassering til EU. Dette betyr videre at norske og utenlandske TIR operatører må kontakte speditøren eller deklaranten som har tilgang til EUs NCTS-system for å få registrert TIR Transporten i NCTS.

Publisert Oppdatert

Bakgrunnen for de nye retningslinjene er å sikre raskere avslutning og fullføring av TIR-prosedyren og å forhindre unødige etterlysningsanmodninger for slike transporter.

Det er viktig å merke seg at det papirbaserte TIR-Carnetet fortsatt er det juridiske dokumentet og skal følge transporten slik som tidligere.

Endringene i regelverket gjelder ikke for TIR-Carneter som starter opp ved et norsk avgangstollsted.

Som følge av elektronisk registrering ved innpassering til EU, vil NCTS generere et følgedokument - Transit Accompanying Document - TAD, som i likhet med TIR Carnetet skal følge transporten frem til siste utpasseringstollsted innen EU i de tilfeller transporten fortsetter til et tredjeland.

Det er Toll- og avgiftsdirektoratet som har gitt denne informasjonen og nærmere beskrivelser, blant annet av spesielle forhold for Finland.

Se www.toll.no for ytterligere informasjon.