Tirsdag kl. 08.00 gjenåpnes riksveg 3 for tungbiler

Tirsdag 28. mai fra klokka 08.00 kan tungbiler igjen kjøre rv. 3 på hele strekningen gjennom Østerdalen. På grunn av utbedringsarbeider blir det redusert framkommelighet noen steder.

Publisert Oppdatert

Etter at flommen i Østerdalen kulminerte og vannet trakk seg tilbake, ble det åpnet for personbiltrafikk på rv. 3 gjennom hele Østerdalen fredag 25. mai kl. 19.00. På grunn av usikkerhet knyttet til hvor store skader flommen har gjort, måtte imidlertid tungbilene fortsatt henvises til omkjøringsveger.

- Nå er vegen grundig inspisert, og fram til den åpner for «alle» i morgen - også på strekningen mellom Nordstumoen og Rena, blir det utført nødvendige utbedringer.

Dette arbeidet fortsetter også i tiden som kommer, så trafikantene må regne med redusert framkommelighet noen steder, sier leder av krisestaben i Hedmark, Cato Løkken.

Les også: Innvilger flom-dispensasjon for kjøre- og hviletid

Oppdaterte trafikkmeldinger finner du på www.vegvesen.no/trafikk.

Se også vegvesenets interaktive kart.

Disse kartene oppdateres via vegmeldingene til Vegtrafikksentralen. Merk at situasjonen kan forandre seg raskt så kartet kan inneholde unøyaktigheter.