Tjener ned mot 5000,- i måneden

En fjerdedel av de spurte lastebilsjåførene i en undersøkelse gjennomført av Yrkestrafikkforbundet (YTF) tjener 1000 euro eller mindre i måneden.

Totalt har respondenter fra 24 ulike nasjonaliteter svart på undersøkelsen. 31 % av respondentene er fra Polen. Ellers er Sverige, Tyskland, Romania, Norge, Nederland, Litauen og Danmark godt representert på statistikken.
Totalt har respondenter fra 24 ulike nasjonaliteter svart på undersøkelsen. 31 % av respondentene er fra Polen. Ellers er Sverige, Tyskland, Romania, Norge, Nederland, Litauen og Danmark godt representert på statistikken.
Publisert Oppdatert
De viktigste spørsmålene i undersøkelsen gikk på lønnsforholdene i godsbransjen blant sjåførene på veg inn i Norge. Hele 23.2 %, altså 1/4 av respondentene, ligger på 1000 euro eller mindre i måneden. Dette tilsvarer en brutto månedslønn på 8 500 kroner, såfremt eurokursen er 8.5 NOK. Gjennomsnittslønnen for hele undersøkelsen er 1800 euro, som tilsvarer 15 300 NOK. Polen er et av de landene som er godt representert. 75.8 % av disse respondentene har 1400 euro i måneden eller mindre. Romania ligger overraskende nok noe over Polen i lønnsnivå blant sjåfører, hvor 48 % av respondentene har mellom 1500-1900 euro i mnd. 48,5 % av rumenerne har 1400 euro eller mindre i måneden. Dette vil si at 96.5 % av alle respondentene fra Romania har en månedslønn under 16 150 NOK.
De viktigste spørsmålene i undersøkelsen gikk på lønnsforholdene i godsbransjen blant sjåførene på veg inn i Norge. Hele 23.2 %, altså 1/4 av respondentene, ligger på 1000 euro eller mindre i måneden. Dette tilsvarer en brutto månedslønn på 8 500 kroner, såfremt eurokursen er 8.5 NOK. Gjennomsnittslønnen for hele undersøkelsen er 1800 euro, som tilsvarer 15 300 NOK. Polen er et av de landene som er godt representert. 75.8 % av disse respondentene har 1400 euro i måneden eller mindre. Romania ligger overraskende nok noe over Polen i lønnsnivå blant sjåfører, hvor 48 % av respondentene har mellom 1500-1900 euro i mnd. 48,5 % av rumenerne har 1400 euro eller mindre i måneden. Dette vil si at 96.5 % av alle respondentene fra Romania har en månedslønn under 16 150 NOK.
- Dette viser at mange som kjører på norske veier har en lønn de umulig kan leve av når de kjører relativt fast i de skandinaviske landene, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.
- Dette viser at mange som kjører på norske veier har en lønn de umulig kan leve av når de kjører relativt fast i de skandinaviske landene, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

Omkring 500 lastebilsjåfører deltok på undersøkelsen sammen med Statens vegvesen på Svinesund kontrollstasjon tre dager i juli.

119 av sjåførene fortalte at de hadde kjørt på Norge mer enn 45 ganger i løpet av det siste året.

- Dette er verre enn vi trodde og bekrefter våre mistanker forteller kommunikasjonsansvarlig i YTF, Ida Langdalen Kristiansen til NRK.

Les også: Nå er øst-europeerne for dyre

Det er de polske sjåførene som i denne undersøkelsen kom dårligst ut, sammen med sjåfører fra Litauen, Romania og Slovakia. Tre av ti sjåfører var også polske.

Undersøkelsen manglet russisk og lavisk som språk. Derfor er bare tall fra de engelskspråkelige sjåførene herfra med i undersøkelsen. Det er dog ingen hemmelighet at en stor andel latviske sjåfører kjører på Norge.

To av tre har kjørt kabotasje

To av tre utenlandske sjåfører bekreftet også at de hadde kjørt kabotasje i Norge i løpet av det siste året.

Det er også interessant å merke seg antallet som rapporterer å kjøre kabotasje i Norge. Det er relativt få som oppgir at de kjører ofte kabotasje, men hele 63.36 % av respondentene oppgir å ha kjørt kabotasje de siste 12 månedene.

14 % av respondentene oppgir å ha kjørt kabotasje mer enn 45 ganger i løpet av de siste 12 månedene. Til sammenlikning har 91 respondenter oppgitt at de har kjørt over 80 ganger til Norge.

Det som fremkom av samtaler med sjåførene når undersøkelsen ble gjennomført, var at mange kjørte fast, grensekryssende trafikk mellom Norge og Sverige.

Det vil da bli karakterisert som internasjonal transport og ikke kabotasje, selv om de hyppig er innenfor Norges grenser.

Ikke ulovlig

I dag er det ikke ulovlig å betale 600 euro i måneden til sjåfører som ikke har norsk tariffavtale.

- Dette viser at mange som kjører på norske veier har en lønn de umulig kan leve av når de kjører relativt fast i de skandinaviske landene, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.

Han påpeker at også 40 % av de norskregistrerte kjøretøyene har utenlandsk sjåfør. Nasjonaliteten på disse sjåførene er henholdsvis svensk, polsk, ungarsk, tysk og «annet». Dette tyder på at norske selskaper benytter utenlandske sjåfører til sine oppdrag.

Undersøkelsen ble gjennomført som et ledd i arbeidet med dokumentasjon for å få allmenngjort tariffavtaler i Norge. - Per i dag er sosial dumping i transportnæringen lov.

Polakkene er høyt representert i undersøkelsen og også de som får lavest lønn, sier Furøy. YTF vil derfor jobbe videre med kravet om allmenngjøring, slik at sosial dumping blir ulovlig og slik at alle som kjører hovedsakelig i Norge skal ha minstelønn etter tariff.

Timingen er upåklagelig. I morgen starter Arendals-uka der representanter fra både NLF, YTF og andre skal møte politikere. Noe sier oss at dette vil bli et av temaene.

Du kan lese hele undersøkelsen i pdf-form her.

De fleste av respondentene er fra 30-59 år, men vi finner respondenter fra hele alderssegmentet i undersøkelsen. Noe overraskende var allikevel det relativt høye antallet unge i undersøkelsen, da en tendens i Norge er at færre yngre er på vei inn i transportbransjen.
De fleste av respondentene er fra 30-59 år, men vi finner respondenter fra hele alderssegmentet i undersøkelsen. Noe overraskende var allikevel det relativt høye antallet unge i undersøkelsen, da en tendens i Norge er at færre yngre er på vei inn i transportbransjen.