TM og tungt.no tar pulsen på Rv.3 Østerdalen

Den kalde vinteren har ført til tidenes trafikkbelastning gjennom Østerdalen. Da jernbanen kom til kort og gods ble sendt på biler i stedet sto rekordene for fall. Vegvesenet talte til 524 vogntog over Kvikne en dag i februar.

Publisert Oppdatert

Noen ser på det som galskap, det som skjer langs hovedferdselsåren mellom Oslo og Trondheim, mens andre igjen skjeller ut kolleger for at de ikke holder 90 km/t hele veien.

Flere transportører i Trøndelagsfylkene velger nå å senke hastighetsbegrensningen på bilparken. Oljeselskapene innførte dette tiltaket for flere år siden og nå kommer altså flere etter.

Målet med det hele er en tryggere arbeidsplass for oss som ferdes langs veien. Med hastighetsbegrenseren kalibrert på teknisk 84 km/t, vil sjåførene senke skuldrene samtidig som de kommer frem like raskt som før, hevder de.

TransportMagasinet har testet det i praksis, med overraskende resultat. Dette kan du lese mer om i bladet som er på vei til bladhyllene i disse dager.

Men hva skjer hvis flere og flere vogntog senker hastigheten? Klikker det for dem som blir hindret? Skaper det farlige situasjoner og forbikjøringer på en allerede livsfarlig riksvei?

Rv 3 trenger utbedring. Men i stedet for å satse på transportkorridoren mellom to av våre største byer, krangler politikerne med naboene i Gudbrandsdalen om midlene.

Og mens jernbanen må gi tapt for vinteren, tar lastebilen ansvar og holder samfunnet i gang også på dager med kulde og dårlig vær.

Ikke uventet fører dette igjen til overskrifter om hvor farlige og forurensende lastebilene er og uhell blir blåst ut av proporsjoner i massemedia.

Ingen vil ha oss der, men pulsen fra lastebilnæringen slo denne vinteren kraftigere enn noen gang i Østerdalen da samfunnet trengte oss som mest.

"Legene" på Stortinget som kunne foretatt en sårt tiltrengt utblokking av denne samferdselsåren, lar heller pasienten dø.

Det er bare å trekke pusten dypt, senke skuldrene og prøve å overleve. Selv om ingen vil si det, så trenger samfunnet oss i mange år enda, for å kunne holde pulsen oppe. Gamle, trange og slitne blodårer til tross.

Derfor må transportnæringen nå prøve ut alternativ medisin. Heretter går det i 80¿