TNTs resultater klare

TNT Group kan vise til sterke resultater i tråd med de satte mål for året under ett, med et samlet resultat for virksomheten i Q3 på 143 millioner euro, mot 179 millioner euro for Q3 2009. Underliggende driftsresultat for tredje kvartal er på 157 millioner euro, mot 99 millioner i 2009.

Publisert Oppdatert

TNT Group kan vise til sterke resultater i tråd med de satte mål for året under ett, med et samlet resultat for virksomheten i Q3 på 143 millioner euro, mot 179 millioner euro for Q3 2009. Underliggende driftsresultat for tredje kvartal er på 157 millioner euro, mot 99 millioner i 2009. ??TNT Ekspress har oppnådd en forbedring innen ekspressvolum og vekt per sending, og divisjonen fortsetter å lykkes.

Tredje kvartal så en underliggende resultatøkning på 8,2 prosent til 1588 millioner euro. Dette er høyere enn nivåene i 2007, og en oppgang på 9,8 prosent fra Q3 2009. ??TNT Mail registrerte en viss volumnedgang for adressert post i Nederland på 7,7 prosent for tredje kvartal 2010, som er i tråd med trenden.

Divisjonen har derimot opplevd en sterk økning innen pakker, et område selskapet vil satse sterkere på i fremtiden gjennom et 240 millioners euro investeringsprogram fra 2010 til 2015.

??Administrerende direktør for TNT Norge, Terje Ragnem, sier i en pressemelding at driftsresultatet kan være er et godt signal for fremtiden, men at det også vitner om fortsatt kostnadsfokus. ?? Resultatene for tredje kvartal har fulgt de generelle trendene vi registrerte i begynnelsen av året.

Sett i lys av den globale økonomiske situasjonen er resultatene gode, og viser en oppgang fra tidligere. Men selv om dette peker på en gradvis forbedring av markedet, er ringvirkningene etter finanskrisen ennå ikke over. Det er derfor viktig å beholde ambisiøse mål for kostnads- og kontantstrøm også i fremtiden, sier Ragnem. ?