To første til Norge

Som første land i verden skal Volvos andre-generasjon gassdieselmotor testes ut i Norge.

volvo gassdiesel cng cbg ragn sells

volvo gassdiesel cng cbg ragn sells

Publisert Oppdatert

I 2007 viste Volvo for første gang fram løsninger for alternative drivstoff. En av bilene var utstyrt med en motor som kan gå på en blanding av Metangass og diesel. Denne løsningen er Volvo foreløpig alene om i verden. Derfor er det ekstra artig at bare tre år etter er versjon-2 av denne motoren klar for felttester, og disse felttestene skal foregå hos Ragn-Sells AS på deres renovasjonsrute i Asker kommune.

-Det er en trend i tiden å tenke på miljøet og når Asker kommune la ut anbudet å renovasjonskjøring var et av kravene gassdrevne biler. Vi fant det spennende med Volvos løsning der man ikke benytter en Otto-motor, men en dieselmotor som går på en blanding av diesel og gass, forteller Bjørn Hoel, administrerende direktør i Ragn-Sells AS til tungt.

Unik

Konvensjonelle gassmotorer er basert på Otto-motoren som benytter tennplugger for å antenne gassen. En slik motor har lavere virkningsgrad enn en dieselmotor. Faktisk ligger en Otto-motor på en virkningsgrad på litt over 30%, mens en dieselmotor har en virkningsgrad på opp til 45%. I tillegg har en konvensjonell gassmotor en relativt lav rekkevidde, mens en motor som den Volvo har kombinerer begge drivstofftypene og har en mye lengre rekkevidde. Motorene går på en innblanding av gass på ca. 50%. Skulle man råke opp for gass går motoren automatisk over på diesel. Det gir en total rekkevidde på ca. 800 km.

-Driftsikkerhet er viktig her. Det er ingenting som opptar folk flest så mye som at avfallet deres hentes til rett tid - hver gang. Det er ekstra spennende å sette disse to bilene i drift nå når vinteren er i ferd med å feste sitt grep. Som kjent er det om vinteren man ser hvordan ting fungerer, fortsetter Hoel.

Bilene det er snakk om er to Volvo FE 340 6x2 med styrende sisteaksel, utstyrt med Allison helautomatiske gearkasser og renovasjonsaggregat fra NTM. Selv om biler med en slik nyvinnende teknologi blir vesentlig dyrere enn tradisjonelle dieselbiler, er ikke merkostnaden større enn at prisen tilsvarer konkurrentenes rene gassbiler.

CBG eller CNG

-Bilene bygges på ordinær chassisline på fabrikken, for så å bygges om til gassdriften etterpå. Volvo starter småskalaproduksjon i februar til neste år, mens det er planer for en større produksjon fra 2012, forteller Torstein Magelssen, kommunikasjonsdirektør i Volvo Norge AS.

En kuriositet er at begge bilene går på dispensasjon fordi utslippskravene enten gjelder dieselmotorer eller Ottomotorer. Her er det jo snakk om "ja takk, begge deler" og det har verken EUs eller norske myndigheter sett for seg ennå.

-Bilene skal tanke komprimert biogass (CBG) fra AGA, men skulle det skje at det ikke er tilgjengelig kan bilene også kjøres på CNG (komprimert naturgass), avslutter Bjørn Hoel, administrerende direktør i Ragn-Sells AS.

Slik virker det

Metangass- og luftblandingen sprøytes inn via injektorer som sitter rett over ventilåpningene i dieselmotoren. En viss mengde diesel er nødvendig for at blandingen skal kunne antennes. Derfor injiseres diesel som normalt og antennes sammen med gassen, av kompresjonen i sylinderen. Datamaskiner overvåker kjøringen og styrer blandingen av gass og diesel. Den beste, det vil si høyeste, gassblandingen nåes ved jevn, stabil kjøring med få gasspådrag.

Metangass forekommer som fossil naturgass, men kan også utvinnes i renovasjonsanlegg, avfallsdeponier og av biomasse. Tilgangen på naturgass er god og i mange land er prisen mer enn 30% lavere enn for diesel. Produksjonen av biogass øker kontinuerlig.