To og et halvt års fengsel

Lastebilsjåføren som var involvert i Vikedal-ulykken i juni i fjor der tre personer omkom er dømt til 2 ½ års fengsel og er fratatt førerretten for motorvogn for alltid

Publisert Oppdatert

I dag falt dommen i saken der en 39 år gammel lastebilsjåfør stod tiltalt for uaksomt drap etter at han i juni i fjor kjørte vogntog med tilhenger inn i to møtende biler på Rv 47 ved Vikedal. Tre personer omkom i ulykken.

I Haugaland tingrett ble den 39 år gamle mannen dømt for ved uaktsom bruk av motorvogn å ha forvoldt tre menneskers død, samt for uaktsom kjøring og for bruk av narkotika.

Tingretten dømte lastebilsjåføren til fengsel i 2 år og 6 måneder.

Retten var delt i utmålingen av fengseslstraffen. Rettens flertall, de to meddommerne, mente at straffen burde settes til fengsel i 2 år og 6 måneder. Mindretallet, rettes leder, mente at 2 år var en passende straff.

Aktors påstand var 3 års fengsel.

Yrkessjåføren ble dømt til å betale til sammen 560.000 kroner i oppreisingserstatning til de etterlatte.

I tillegg ble 39-åringen dømt til tap av førerretten for motorvogn for alltid.