Tollpost øker satsene

Tollpost Globe opplever, som sikkert de fleste andre et økende kostnadspress. Dette medfører en prisøkning på 3,9 prosent fra 1. desember for pakker, stykkgods, partifrakt, samt gebyrer og tilleggstjenester.

Opprettet

Ratene innen pakketransportproduktet MyPack holdes imidlertid uendret. Samtidig gjøres en del mindre justeringer av vektintervaller i tariffene.