Torbjørn Winsnes blir Norge-sjef for Istrail

Torbjørn Winsnes er utpekt som leder for Istrail-Gruppen AS sin samlede virksomhet i Norge. Anders Skipenes, som i tillegg til å være arbeidende styreformann i gruppen også har vært daglig leder ved Istrail AS i Sandefjord for en kortere periode, fortsetter som arbeidende styreformann.

Istrail Winsnes Anders Skipenes

Istrail Winsnes Anders Skipenes

Publisert Oppdatert

Torbjørn Winsnes er 50 år gammel og har hatt sitt daglige arbeid i Istrail Ulefoss AS 30 av dem. De senere årene har han vært daglig leder ved bedriften. Under hans ledelse har selskapet utviklet seg til å bli en betydelig leverandør av skap og andre påbygg. Så sent som i fjor ble fabrikken på Ulefoss utvidet med 900 kvadratmeter, noe som ga en kapasitetsøkning på mer en 50 prosent. Når markedet etter hvert tar seg opp igjen, er det mulig med en kapasitetsøkning på ytterligere 50 prosent. Bedriften har i dag 20 ansatte.

Fra 1. juni er Winsnes også daglig leder ved Istrail AS i Sandefjord. Dette virksomheten har i dag 10 ansatte og er et rent salgsselskap for Istrails egenproduserte dumperpåbygg og tilhengere i Polen, samt Chereau frysesemitrailere. Firmaet har også en betydelig utleievirksomhet når det gjelder tilhengermateriell. Winsnes går inn i lederteamet for både Norge, Sverige og Polen.

- Hensikten med denne omorganiseringen er å fokusere enda sterkere på Istrail som merkevare, samt å samle all vår virksomhet i Norge under en ledelse, uttaler arbeidende styreformann Anders Skipenes. - For noen år siden besluttet vi at alle våre produkter, bortsett fra Chereau frysetrailere, skulle ha Istrail som merkenavn, samtidig som Istrail også går igjen i alle selskapsnavnene i gruppen. En felles ledelse ved all operativ virksomhet i Norge er ytterligere et skritt i samme retning.

- Noe av det viktigste fremover blir å koordinere virksomheten ved de to Istrail-selskapene i Norge på best mulig måte, sier Winsnes. - På den måten kan vi fremstå som en enda bedre samarbeidspartner for alle våre kunder. Istrail som helhet har styrket sin posisjon både i Norge og utlandet og har selv i generelt vanskelige tider betydelige ordre på gang. For øvrig er jeg svært glad for at Anders Skipenes fortsatt skal være med på laget som arbeidende styreformann. Hans lange erfaring og meget brede kontaktnett har vi svært god bruk for.