Dinotrans svarer:

"Toten Transport betalte for toakslet bil"

Det sier Staffan Resare, konsernsjef i Dinotrans, samtidig avviser han at de har hatt noen avtale med Toten Transport. Og den dårlige traileren var det Toten som skaffet til veie!

Rune Berg Stiansen i Toten Transport bekrefter at de hadde en avtale med Dinotrans. Staffan Resare i Dinotrans benekter dette.
Rune Berg Stiansen i Toten Transport bekrefter at de hadde en avtale med Dinotrans. Staffan Resare i Dinotrans benekter dette.
Publisert Oppdatert
Det har vært tildels stor missnøye blant de filippinske sjåførene til Dinotrans. 
Foto: Erik Juhani Martinsen
Det har vært tildels stor missnøye blant de filippinske sjåførene til Dinotrans. Foto: Erik Juhani Martinsen
Dinotrans skal ha kjøring for mange av de store samlasterne i Europa. Det var en av grunnene til at Toten Transport valgte å inngå en avtale med den latviske transportøren, en avtale som nå er grundig parkert.
Dinotrans skal ha kjøring for mange av de store samlasterne i Europa. Det var en av grunnene til at Toten Transport valgte å inngå en avtale med den latviske transportøren, en avtale som nå er grundig parkert.
Tralla som Toten Transport hadde leid skal i følge dem selv ha vært i utmerket stand i august. Når vogntoget ble stoppet så var den utstyrt med mildt sagt elendige dekk.
Foto: Erik Juhani Martinsen
Tralla som Toten Transport hadde leid skal i følge dem selv ha vært i utmerket stand i august. Når vogntoget ble stoppet så var den utstyrt med mildt sagt elendige dekk. Foto: Erik Juhani Martinsen
Latvisk bil, filippinsk sjåfør, tysk henger og norsk oppdragsgiver. Det var ingen suksessoppskrift denne gangen. 
Foto: Erik Juhani Martinsen
Latvisk bil, filippinsk sjåfør, tysk henger og norsk oppdragsgiver. Det var ingen suksessoppskrift denne gangen. Foto: Erik Juhani Martinsen

De siste dagers oppmerksomhet rundt Dinotrans og Toten Transport har vært enorm, og i går sto ledelsen i Toten Transport fram og fortalte at det latviske transportselskapet har brutt avtalen med Toten Transport. Nå svarer den svenske konsernsjefen i Dinotrans, Staffan Resare, at de aldri har hatt noen avtale med Toten Transport. Det står i sterk kontrast med hva administrerende direktør i Toten Transport Oslo bekrefter til oss. De hadde en avtale med Dinotrans i Tyskland. En avtale som nå er avsluttet .

Kunden velger

-Toten Transport Oslo startet med å kjøpe transporter av Dinotrans i slutten av august i fjor, videre har vi hatt pluss minus fem biler i aktivitet, noe som er svært lite av vår virksomhet.

Vi har ikke noen kontakt med Staffan Resare, han er eier av Dinotrans Group. Det er administrerende direktør i Lübeck, Martin Schmidt og hans meglere, vi har kontakt med. Alle avtaler er gjort med ham. Alle avtaler, muntlige som skriftlige, er gjort så de kan avsluttes med kort varsel, hvilket i dette tilfelle har vist seg å være riktig, sier Berg Stiansen til TransportMagasinet.

Avtalen med Dinotrans regulerer priser på bil og antall kjørte kilometer. Avtalen løper og kan sies opp uten oppsigelsestid. Utover det sier han at han forventer at Dinotrans kjører og utfører sine tjenester i henhold til lover og regler. Samtidig vet de at andre norske transportselskaper også kjøper tjenester av Dinotrans.

Betalte for toakslet bil

-Toten Transport har i dette tilfellet akseptert den laveste prisen vi tilbyr, som er for toakslet trekkvogn. Vi har mange andre kunder som betaler for treakslet trekkvogn og da kjører vi med det. Det er også slik at for å kunne utnytte en treakslet trekkvogn så skal denne være koblet til en Skandinaviatrailer og ikke til en Europatrailer, som Toten Transport i dette tilfellet skaffet til veie, sier Resare i en e-post til redaksjonen.

Han forteller at han har lest reportasjene våre og har noen synspunkter han ønsker å bringe til torgs. Han skriver at Dinotrans og deres sjåfør har begått feil som har kjørt med dette vogntoget til Norge under vintersesongen, og burde ha oppdaget de dårlige dekkene på tralla, samt manglene med kjettingene.

Les mer om Dinotrans-bilen som fikk kjøreforbud HER

Toten skaffet traileren

Stemmer det at det er en tralle Toten Transport har skaffet til veie?

- Ja. At Dinotrans og Staffan Resare påpeker at trallen hadde dårlig dekk, er selvsagt vårt ansvar til syvende og sist. Men også her plikter sjåføren å sjekke bilens tilstand før avgang og melde ifra til overordnet eller eier om feil og mangler. Dette er svært viktig da vi ikke ser bil og tralle i det daglige. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger på trallens tilstand, dessverre! Dette er ifølge oss et alvorlig brudd, sier Berg Stiansen.

Toten Transport-sjefen forteller at den aktuelle tralla var i meget god stand i august, og at tralla er av nyere dato. De ser nå at dekkene ikke var i henhold til forskriftene, noe de ser alvorlig på.

Toten tar ansvar

-Vi har sterk fokus på kvalitet og har nå avdekket avvik hos en av våre leverandører. Tiltak utover det at vi har avsluttet alt samarbeid med Dinotrans uke 5, er at vi også har iverksatt full gjennomgang av de 12 til 15 danske og tyske trallene vi har gående. Det være seg teknisk og fysisk tilstand og vi pålegger utleier å få eventuelle feil på plass omgående, legger han til.

Han sier at dette med feil på ABSen er ukjent for dem og dette ble ikke påpekt ovenfor dem av redningstjenesten eller politi. Toten Transport tar sterkt avstand fra hendelsen og sier at de gjør sitt ytterste for å unngå tilsvarende og andre farlige situasjoner.

-Utover det ønsker vi ikke å beskylde Dinotrans eller andre parter for feil og mangler, i dialog med Transport Magasinet. Vi tar vårt ansvar meget alvorlig og har iverksatt tiltak på de områder vi kan påvirke, avslutter Rune Berg Stiansen, administrerende direktør i Toten Transport Oslo.

Ikke Dinotrans ansvar

Staffan Resare i Dinotrans sier at sjåføren ikke skulle ha kjørt inn på veien som bildet viser, der han har kjørt seg fast.

-Om bra drivhjulsdekk med vintermønster ikke er tilstrekkelig til å ta seg fram på et industriområde så er det ikke bilen det er feil med. Dinotrans benytter bare kjettinger som et tillegg i nødstilfeller og for å forflytte et kjøretøy en kortere strekning. Vi benytter ikke kjettinger for å ta oss fram på områder med dårlig veivedlikehold. Det er godsavsenderen eller mottagerens oppgave å sørge for veivedlikehold på industriområder og private veier, mener Resare.

Han sier at de har en veldig omfattende trafikk på Norge og normalt sett er alle deres lastebiler komplett utrustet for norsk vinterkjøring. Sett i forhold til sitt totale antall lastebiler så har de ikke opplevd problem med dette.

Et av spørsmålene våre til Dinotrans var om sjåføren i dette tilfellet hadde erfaring med vinterkjøring i Norge? Det har vi ikke fått noe direkte svar på, men i mailen skriver Resare følgende:

"Sjåføren som var utsatt for å sette seg fast for første gang, noe som hverken kommer av trailerdekk eller kjettinger, har nå fått en ny erfaring som de fleste av oss nok har råket ut for engang. Uansett hvilken nasjonalitet vi har."

Les om Dinotrans-sjåføren HER

Dinotrans har fått negativ omtale tidligere. Dette bildet av en Dinotrans-bil er fra 2011 da en latvisk sjåfør forsøkte å snike på ferga mellom Volda og Folkestad. Sjåføren nektet å betale. Tide Sjø satte hardt mot hardt og bilen måtte bli med tilbake. Bilen gikk i transport for Kuhne + Nagel. Bildet har vi fått av Jens Marius Gundersen som overvar det hele.
Dinotrans har fått negativ omtale tidligere. Dette bildet av en Dinotrans-bil er fra 2011 da en latvisk sjåfør forsøkte å snike på ferga mellom Volda og Folkestad. Sjåføren nektet å betale. Tide Sjø satte hardt mot hardt og bilen måtte bli med tilbake. Bilen gikk i transport for Kuhne + Nagel. Bildet har vi fått av Jens Marius Gundersen som overvar det hele. Foto: Foto: Jens Marius Gundersen