Toveistrafikk i Follotunnelen søndag 24. mai

Publisert Oppdatert

Statens vegvesen har i dag besluttet at sørgående løp i Follotunnelen på E6 i Akershus skal åpnes for toveistrafikk natt til søndag 24. mai. Trafikken i nordgående løp har etter den dramatiske brannen 10. mai blitt ledet over på gamle E6, mens trafikken i sørgående retning på E6 hittil har gått som normalt i to løp ut av Oslo.

- Uansett om vi velger dagens løsning med nordgående trafikk om gamle E6 eller toveistrafikk i Follotunnelen, vil det periodevis bli køer på E6 ved Follotunnelen. Det at vi åpner for toveistrafikk i sørgående retning på E6 er ikke en optimal løsning. Vi er helt avhengig av at trafikantene er smidige i flettefeltene og overholder skilting og den reduserte fartsgrensen på stedet, sier distriktssjef Lene Mürer.

Hun sier at det er gjort en samlet vurdering av situasjonen og etter at trafikken i nordgående retning har gått en uke på gamle E6. Både trafikksikkerhet (ulykkesrisiko generelt), fremkommelighet (total kapasitet på vegnettet) og behovet for effektiv og sikker tilgang for personell og utstyr til reparasjonsarbeidet i tunnelen, ligger til grunn for beslutningen.