Trafikk-kjegle til besvær

Publisert Oppdatert

Privatpersoner setter ut farlig veikjegle Veikjegle skaper røre i Osloveien. Den ulovlig plasserte gjenstanden har ført til flere trafikkfarlige situasjoner.

Veikjeglen innsnevrer den allerede smale Osloveien. Langs denne veien går tungtransporten jevnt.

- Blant annet foregår all transport av farlig gods på denne veien. Sist måned kjørte to lastebiler i hverandre på grunn av kjeglen, sier Torbjørn Stavdal i næringsbilavdelingen i IF.

Frykter for sikkerheten

I følge veimyndighetene er det en eller flere privatpersoner som siden i fjor har satt ut kjeglen. Forsikringsselskap og transportfirmaene reagerer.

- Sammenstøtet sist måned kunne gått langt værre enn at de to lastebilene knuste speilene. Den ene var en tankbil, opplyser Stavdal.

Fjernet ti ganger

Etter det han kjenner til har Mesta fjernet kjeglen ti ganger, men den dukker stadig opp igjen.

- Oppsynsmennene har annet å bedrive tiden med enn å til stadighet måtte fjerne en ulovlig utsatt kjegle som skaper trafikkproblemer, mener Stavdal.

Adresseavisen har vært i kontakt med borettslaget like ved kjeglen, men ingen kjenner til hvem som setter den ut.