Trafikken øker

I august og september økte trafikken av tunge kjøretøyer med henholdsvis 3,5 og 4,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I juni var veksten 5,1 prosent.

Publisert Oppdatert

Siden februar har norske veier vært økende belastet av en landverts langtransport i betydelig vekst, viser vegtrafikkindeksen til Statens vegvesen.

Vil ha mer på sjøen

- I Norge øker importen av gods fra fjerne strøk, og varene kommer i stor grad i containere til de store havnene i Europa. Derfra fraktes containere som regel med bil og bane, mens sjøtransporten har tapt markedsandeler de senere årene, sier statssekretær Pål Julius Skogholt i Nærings- og handelsdepartementet. Han sier det er uttalt ønske at båt og bane skal ta mer av økningen i godstransporten.

- Det er på de mellomlange transportetappene det er størst vekstmuligheter for sjøtransport, sier Hans Kristian Haram i Norsk senter for nærskipsfart.

Biltema

Han trekker fram Biltema som et godt eksempel. Selskapet sender varene sjøveien når de skal flyttes 500-1000 kilometer. Varene til Biltemas kystnære butikker og varehus i Norge kommer med båt direkte fra hovedlageret i Halmstad i Sør-Sverige. Å sende dem landeveien fører til seks ganger så høye utslipp av CO2. I Europa er trailertrafikken et enda større problem enn i Norge. EUs transportministre varsler at det skal innføres en grønn skatt på tungtransport, men det blir trolig opp til hvert enkelt land å innføre den. Han mener også at omdømmet til sjøtransporten må forbedres.

Melder Harstad Tidene