Trafikksikkerhetsfilmen ut til skolene

Skole- og oppvekstansvarlige i alle kommuner i Vestfold og Telemark får i disse dager tilsendt videoen "Velg livet - det er kjedelig å være død".

Publisert Oppdatert

Det er NLF som har laget denne filmen. Du finner den lenger nede på forsiden på tungt.

Det oppfordres nå til å få denne svært tankevekkende filmen om blindsoner, bremsestrekninger og refleksbruk vist rundt i skolene slik at den kan bidra til bedre forståelse hos barn og unge om hvilke farer de kan utsette seg for i trafikken.

I oversendelsesbrevet fra fylkesavdelingene tilbyr NLF samtidig bil og instruktør til den enkelte skole dersom rektor ønsker en mer håndgripelig demonstrasjon av hva som kan skje og hvordan vi skal unngå det.