Trafikksikkerhetsprisen 2010 til NLF og IF

Trafikksikkerhetsprisen for 2010 tildeles Norges Lastebileier-Forbund, Sør-Trøndelag i samarbeid med IF Skadeforsikring for prosjektet “ På riktig side”. Prisen er et stipend på 20.000 kroner.

F.v.: Torbjørn Stavdal fra If, styremedlem Øyvind Lilleby NLF, Regionsjef NLF Trøndelag Roar Melum, Fylkesleder Nik Haugrønning NLF Sør Trøndelag.

F.v.: Torbjørn Stavdal fra If, styremedlem Øyvind Lilleby NLF, Regionsjef NLF Trøndelag Roar Melum, Fylkesleder Nik Haugrønning NLF Sør Trøndelag.

Publisert Oppdatert

Stipendet må benyttes til trafikksikkerhetsarbeid. Prisen deles ut på fylkestingsmøtet på Oppdal 22. juni av fylkesordfører Tore O. Sandvik og leder av fylkets trafikksikkerhetsutvalg Arnfinn Brechan, heter det i en pressemelding til tungt.no.

Norges Lastebileier-Forbund og If Skadeforsikring står bak kampanjen. Kampanjen er spesiell ved at lastebilnæringen selv tar initiativ for å få ned farten på tunge biler.

Riksveg 3 er de tunge bilenes transportåre mellom Oslo og Trondheim. Vegen har i dag for mange ulykker med tungbiler og for mye aggressiv kjøring.

Målet med kampanjen er at flest mulig skal kjøre på riktig side av fartsgrensen og å oppfordre sjåførene til å roe ned og senke skuldrene. Det vil gi færre ulykker og bedre arbeidsdager.

I følge Statens vegvesen er 38 mennesker drept og nærmere 700 hardt skadet på Riksveg 3 de siste 10 årene.

Bakgrunnen for prosjektet kommer fra Trøndelag. Torbjørn Stavdal (If) og Øyvind Lilleby (NLF's regionsrepresentant i Forbundsstyret) klekket ut ideen om prosjektet i 2009. Etter kort tid ble prosjektet forankret hos både NLF og If.

Prosjektet går ut på at flest mulig lastebileiere med sine sjåfører justerer fartssperren i lastebilene til 80 km/t, som er den maksimale hastigheten en lastebil har lov til å kjøre i henhold til Trafikkreglenes § 13, punkt 4.

Styret i NLF Sør-Trøndelag vedtok at prosjektet skulle få høyeste prioritet, noe man også kan se av den flotte deltakelsen fra sørtrønderske firmaer. Prosjektet har bedret arbeidssituasjonen for de involverte sjåførene på Riksveg 3. Prosjektet har dessuten skapt en etterspørsel om tilsvarende tiltak i resten av landet.

Vi i tungt.no gratulerer både NLF og If med prisen!