Trafikkveksten flater ut

Etter flere år med høy trafikkvekst på norske veger er veksten i ferd med å flate ut. I løpet av 2008 økte trafikken med 1,3 prosent sammenliknet med 2007. Tilsvarende utvikling fra 2006 til 2007 var en økning på 3,1 prosent

Publisert Oppdatert

Veksten i første halvår 2008 var på om lag 2,7 prosent, mens det i siste halvår var tilnærmet nullvekst.

Trafikken med personbiler og lette yrkeskjøretøy økte med 1,3 prosent, mens trafikken med tyngre kjøretøy (totalvekt> 3,5 tonn) økte med 1,5 prosent.

Trafikken på ordinære virkedager (mandag - fredag) viser fortsatt en vekst på 1,8 prosent, mens trafikken på helgedager viser tilnærmet nullvekst. Dette innebærer at ferie- og fritidsreiser har gått ned, mens andelen arbeids- og yrkesreiser er opprettholdt.

Trafikken med tyngre kjøretøy viser i 2008 en moderat vekst etter mange år med høy vekst.