Trailer med mer enn 100 kilo hasj

Hasjen var i en nederlandskregistrert trailer som tollerne stoppet på riksveg 2 ved Eda tollstasjon onsdag kveld. I pallekassen lå det tre plastkasser med over 100 kilo hasj.

Publisert Oppdatert

Den 45-årige litauiske sjåføren forklarte tollerne at han hadde losset medisinsk utstyr i Stockholm og han skulle til Gardermoen for å hente fisk. Med på lasten hadde han et parti ost som skulle leveres i Kongsvinger.

- Dette er det største hasjbeslaget på denne grenseovergangen noensinne, sier kontorsjef Morten Nystuen i grensekontrollen på Kongsvinger. Han berømmer de norske tollerne for godt utført tollerhåndverk.

Beslaget, som er det nest største tollbeslaget av hasj så langt i 2011, har en gateverdi på omlag 15 millioner kroner.

Narkotikabeslaget ble gjort på svensk side av grensen og tollbeslaget blir derfor etterforsket av svenske tollmyndigheter.