Transport og Logistikk 50 år

Det holdes i skrivende stund jubileumskonferanse av Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Logistikk og Transportindustriens Landsforening, Norsk Havneforening og Logistikk foreningen. Konferansen foregår på Clarion Hotell ved Gardermoen og har som hovedtema; finanskrise + miljøkrav = innovasjon i transportnæringen?

Jan Tore Sanner (t.v.) fra Høyre og Erik  Lahnstein  fra SP debatterte rundt emnet veibygging.

Jan Tore Sanner (t.v.) fra Høyre og Erik Lahnstein fra SP debatterte rundt emnet veibygging.

Publisert Oppdatert

Det var kanskje ikke like mye fokus på finanskrise som det var på miljø i dag. Det gjaldt i hvert fall på de innleggene tungt.no var tilstede på.

Et interessant tema er jo samtransport og her hørte vi et flott innlegg fra Geir Inge Kirkestuen, daglig leder i Kirkestuen Transport. Med 70 ansatte og 47 biler har de som motto; Ingenting for lite, ingenting for stort. Kirkestuen har selv erfaring med samtransport og fortalte et fullsatt auditorium om resultatet. Noen punkter er vesentlige når to konkurrenter skal samarbeide om samtransport; Det må være en frivillig ordning, det må være faste leverings dager og en felles prisliste. Fordelene vi har opplevd er både tidsbesparende og kostnadsparende. I tillegg er jo dette en måte å spare både veinettet og miljøet på, forklarte han.

Konferansen, som går over mandag og tirsdag, har over 25 utstillere på messeområdet. Drøyt 38 foredragsholdere prater om bransjen fra forskjellige vinklinger og fokus retter seg her mot beslutgningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, systemansvarlige, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor næringen.

Debatt om vei

Det ble også avholdt en liten politikerdebatt hvor tema var veibygging og hvordan bygge mer effektivt. Problemstillingen som var mest berørt var OPS (Offentlig Privat Samarbeid) Deltagende var Jan Tore Sanner fra Høyre og Erik Lahnstein fra Senter Partiet.

Høyres representant ville blant annet bruke pengene smartere siden fra 2020 vil utgifter til pensjon og helsesektoren øke betraktelig som følge av eldrebølgen. Det er derfor viktig å bygge stort og helt, i stedet for stykkevis og delt, synes Sanner. Han vil også ha mer fokus på resultatet enn på hvor mye penger som er brukt. Tiden for utprøving av de forskjellige formene er forbi. Svaret er ja til OPS, ikke tja konkluderte han med.

Lahnstein påminte oss om at det er brukt mer på vei og jernbane og innsatsen på drift og vedlikehold er økt. Videre forsikret han at igangsatte prosjekter skal ferdigstilles. Han stiller seg også positivt til outsourcing med finansiering gjennom bompengeordninger. Dette gir forutsigbarhet i prosjektene, som er viktig mente han. Han dro frem eksempelet E6 hvor det har fungert godt med større entrepriser for Mesta. Prosjektet har blitt tidligere ferdig enn planlagt som har enn positiv effekt. Likevel bedyret han at valget på store eller mer oppdelte kontrakter avhenger fra prosjekt til prosjekt.

Bildet viser Jan Tore Sanner (t.v.) fra Høyre og Erik Lahnstein fra SP som debatterte rundt emnet veibygging.