Nordisk markering:

Transportarbeidere markerer seg

I morgen 3. mai skal det være en fellesnordisk markering med fokus på utfordringene i transportnæringa. I Norge blir det markering flere steder i landet, men ikke i Oslo!

Sosial dumping i transportbransjen er et stort problem. Nå skal transportarbeidere markere sin motvilje mot utviklingen i et fellesnordisk arrangement.

Sosial dumping i transportbransjen er et stort problem. Nå skal transportarbeidere markere sin motvilje mot utviklingen i et fellesnordisk arrangement.

Publisert Oppdatert
Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen.
Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.

Det blir stadig mer sosial dumping i transportbransjen. Dette fotoet er tatt like utenfor Oslo der rumenske sjåfører nærmest bodde på rasteplassen helt frem til TransportMagasinet la nok trykk på arbeidsgiver og omtalte saken så mye at de måtte flytte seg. Dengang sto det 10-15 biler fra samme bedrift der til enhver tid. I dag får de ikke lov til å stå mer enn to og to på samme sted. Forholdene for sjåførene er like som tidligere, men det er ikke lenger like synlig.

Nordiske fagforeninger innen transport ønsker å markere sin motstand mot sosial dumping, svart arbeid og ulovlig kabotasjekjøring. Markeringen skal skje i morgen 3. mai, og her i landet vil Norsk Transportarbeiderforbund har markeringer flere steder.

Tromsø

Vi har mottatt pressemelding fra lokalavdelingene i Bergen og Tromsø om arrangementet. I Tromsø blir det blant annet politisk debatt mellom Tove Karoline Knutsen, stortingsrepresentant fra Troms AP, og Kent Gudmundsen, stortingsrepresentant fra Troms Høyre. Debatten vil dreie seg om hva både regjeringen og opposisjon vil gjøre for å bedre situasjon for transportsektoren. Ole Roger Storås som er leder av Troms Transportarbeiderforening, vil holde en appell om ulovlig kabotasjekjøring innen både gods og kollektivsektoren.

Arrangementet starter på Tromsø torg klokka 11.30 i morgen.

Bergen

I Bergen er det lagt opp til et arrangement på Festplassen fra 11 til 14. Der vil det blant annet bli appeller fra Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Norges Lastebileierforbund (NLF).

Vestnorsk Transportarbeiderforening vil også ha stands hvor de vil ha informasjon om foreningen, og det vil bli stilt opp buss og lastebiler så publikum kan få se hvordan forholdene er for de som jobber i bransjen.

-Sosial dumping angår alle, sier Nils Bjarte Sæle leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening.

Ikke Oslo

I tillegg til markeringer i Tromsø og Bergen skal det foregå lignende arrangementer i Haugesund og Vestfold/Telemark. I Sverige skal man holde demonstrasjonstog og appeller i Stockholm, Göteborg og Helsingborg. Danskene legger opp til en stor markering i København der blant annet Danmarks transportminister skal ha et innlegg.

Av en eller annen grunn er det ikke lagt opp til arrangementer i byer som Oslo og Trondheim. Det er heller ikke kommet noen informasjon om markeringen 3. mai fra sentralt hold i Norsk Transportarbeiderforbund.

Burde ikke forbundet sentralt gjort mer for å få fokus på markeringene, og sørge for en solid markering i Norges hovedstad der våre stortingspolitikere har sitt daglige arbeid?

I en felles nordisk aksjon 3. mai skal transportarbeidere sette fokus på sosial dumping, svart arbeid og kabotasje. 
Illustrasjonsfoto

I en felles nordisk aksjon 3. mai skal transportarbeidere sette fokus på sosial dumping, svart arbeid og kabotasje. Illustrasjonsfoto