Transportbransjen tar ansvar for egen rekruttering

Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest etablerer eget kompetansesenter fra 1. januar 2011. Kompetansesenteret skal imøtekomme nye transportfaglige krav innenfor gods- og persontransport, og har i denne anledningen kjøpt tungbildelen av Team Trafikkskole as.

Påtroppende faglig leder for det nye kompetansesenteret Reidar Mikkelsen, styreleder for Opplæringskontoret Kjell Haugland og styremedlem Ove Erik Vika.

Påtroppende faglig leder for det nye kompetansesenteret Reidar Mikkelsen, styreleder for Opplæringskontoret Kjell Haugland og styremedlem Ove Erik Vika.

Publisert Oppdatert

I forbindelse med kravene til grunn- og etterutdannelsen jfr. Rådsdirektiv 2003/59/EF (Yrkessjåførdirektivet) har bransjen besluttet å gjennomføre framtidig egenopplæring av nye- og eksisterende yrkessjåfører. Det fortelles i en pressemelding som har nådd tungt.no.

- Opplæringskontoret har siden 1999 administrert lærlinger innenfor transport- og logistikkfaget i Rogaland. Kontoret har skaffet lærlingeplasser ved godkjente medlemsbedrifter, som igjen har ført disse fram til et fagbrev. I 2008 overtok de ansvaret for opplæringskontoret i Hordaland og i 2009 for opplæringskontoret i Vest Agder. Altså er det mange medlemsbedrifter som vil nyte godt av det nye opplæringstilbudet som de selv blir medeiere av, forteller opplæringskontoret.

Medlemsbedriftene sysselsetter cirka 1500 sjåfører.

Vil ta hånd om eget fagfelt

- På grunn av nye krav til både grunnopplæringen og etterutdannelseskravet til eksisterende sjåfører vil Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest nå ta hånd om eget fagfelt. Bransjen ønsker å få en større innflytelse på nye opplæringskrav mht. hva som skal læres, og at egne transportfaglige ressurser kan implementeres i denne læreprosessen. At bransjen kan velge / rekruttere sjåfører som er motivert og ansvarsbevisste er også en vesentlig fordel for denne etableringen, står det å lese i meldingen.

Fra og med 2011 stilles det krav om etterutdannelse av bussjåfører og i 2012 for lastebilsjåfører - også her vil den nye kompetanseressursen kunne tilby kompetansekartlegging og etterutdannelse for egne medlemmer og andre.

Hvorfor ble Team Trafikkskole as valgt?

- Skolen har hatt et nært samarbeid med bransjen over mange år og var også sentral i etableringen av opplæringskontoret for transportfaget i Rogaland. Det var Opplæringskontoret for Transportfagene i Vest som ønsket at Team Trafikkskole as burde bli forespurt med hensyn til denne nyetableringen, både på grunn av bransjelojalitet, faglig dyktighet, omdømme, nettverk og offentlige godkjenninger for avholdelse av bransjeaktuelle frivillige og lovpålagte kurs. At skolen har vært innovativ med hensyn til bruk av databasert læring var også viktig for en tidsriktig og framtidsrettet læring.

- Team as vil fortsette med opplæring for førerkortklassene A (motorsykkel), B (personbil) og BE (personbil med tilhenger) - altså er det skolens tungbildel med tilhørende transportfaglige kompetansekurs som inngår i det nyetablerte kompetansesenteret.

Bildet viser påtroppende faglig leder for det nye kompetansesenteret Reidar Mikkelsen, styreleder for Opplæringskontoret Kjell Haugland og styremedlem Ove Erik Vika.