Transporten øker

Det har vært mye snakk om lys i den økonomiske tunnelen og nå er det lastebiltransporten som øker. I første kvartal i år gikk volumene innen grenseoverskridende lastebiltransport opp med 8,7 prosent i forhold til samme periode i 2009.

Publisert Oppdatert

Tallet er imidlertid lavere enn tilsvarende periode i 2008. Men det har tross alt vært en aldri så liten finanskrise i mellomtiden. Last på biler som passerer grensene sjøveien - altså med ferger, er ikke tatt med.

Av økningen fra i fjor til i år var det lastebiler fra de tre baltiske statene som sto for størst økning. De fraktet 41 prosent mer i første kvartal i år i forhold til samme periode i fjor. Norskregistrerte biler hadde kun en økning på 5,3 prosent.

Lastebiler transporterte 2,8 mill. tonn gods over grensen i 1. kvartal 2010. Det er 225 000 tonn mer enn i 1. kvartal i fjor, men mindre enn samme kvartal i 2008.

Det er ellers verd å merke seg at fra 2000 til 2009 er godsandelen for norskregistrerte biler falt fra henholdsvis 50,9 prosent til 45,2 prosent. Baltiske biler har i samme periode hatt en andel på henholdsvis 0,6 prosent til 4,3 prosent. Svenske, danske og finske biler har i samme periode hatt en volumreduksjon på mellom 1 og 3 prosent.

Tallene omfatter gods transportert med lastebiler som har passert riksgrensen på vei. Import og eksport med lastebil på ferje er ikke inkludert. (Kilde: SSB).