"Transportkomiteen har sett lyset"

På busstur i Finnmark har Stortingents transportkomitee skjønt at flekkvis utbygging ikke lønner seg. Og Sandberg lovte topp prioritet.

Publisert Oppdatert

Nå har også et samlet rikspolitikerkorps skjønt det; E6 vest for Alta må prioriteres og bygges sammenhengende.

Regionvegsjef Torbjørn Naimak har gjentatt dette til det kjedsommelige de siste årene:

- Alt annet enn kontinuerlig og massiv utbygging av et igangsatt prosjekt er sløsing med skattebetalernes penger, skriver Altaposten..

Etter at Stortingets transportkomite i dag hadde kjørt buss tur retur Alta-Langfjorden, kunne ingen utenforstående i bussen være i tvil om at Naimaks kjepphest er blitt lagt merke til over hele linja: Foran framleggelsen av statsbudsjettet for 2009 er det tverrpolitisk enighet på Stortinget om at klattingens tidsalder er forbi.

Prosjekt nummer 1

For E6 vest for Alta er selvfølgelig dette strålende nyheter, som åpner for at oppgraderingen av veien kan bli ferdig mye tidligere enn det man til nå har fryktet. 2026 har vært antydet, men så lenge tror ingen av de bevilgende politikerne at byggingen vil vare.

- Nå ser vi viktigheten av sammenhengende bygging av igangsatte prosjekter. Jeg kan ikke komme med noen budsjettlekkasjer, men vi registrerer at E6 er Finnmarks prioritet nummer 1, og det er positivt når statsbudsjettet skal utarbeides at Finnmark står samlet bak dette prosjektet, sier Arbeiderpartiets Tor-Arne Strøm.

Strøm kunne fortelle at han også tidligere er blitt vist den råtne veien, og at han har engasjert seg til fordel for den i flere år.

- Er oddsen bedre for at bevilgningene til veien øker etter at Transportkomiteen nå har sett den?

- Det vet jeg ikke. Den er en prioritert strekning uansett, påpeker Strøm.

"Innfartsåra til Finnmark"

Også komiteens leder, Frps Per Sandberg, var klar på at E6 vest for Alta er et prioritert prosjekt i nasjonal sammenheng, og ikke bare i Nord-Norge.

- Med prosjektstyrt finansiering får vi færre og dyrere prosjekter...

- Betyr det at E6 vest for Alta med en årsdøgntrafikk på bare 2.000 biler da må vike for gigantprosjekter sørpå?

- Nei, ikke i det hele tatt. Dette er innfartsåra til Finnmark, og det eneste alternativet er å kjøre gjennom Finland. Dette er derfor ett av de store prosjektene som vil bli prioritert når fokuset på prosjektfinansiering blir sterkere, lover Sandberg.

- E6 er Finnmarks førsteprioritet, med Kirkenes-Russland som nummer to. Det hører vi på når pengene skal fordeles, forsikrer Sandberg.

"Vil du ha 200 millioner?"

På bussen stilte han regionvegsjef Naimak direkte spørsmål om vegsjefen kunne holde i gang aktiviteten på E6 dersom han fikk 200 millioner kroner i statsbudsjettet for 2009.

- Ja, vi har riktignok stoppordre i høst, men da slipper vi å pakke ned prosjektkontoret, og kan gå rett på ny anbudsrunde, forsikret Naimak.

- Så hvis vi setter i gang en underskriftskampanje blant komitemedlemmene her i bussen, så er du klar?

- Ja, det er vi, fastholdt Naimak.

- Det er ja fra meg, slo KrFs Jan Sahl fast umiddelbart, og resten av bussen hang seg på. Det kan ikke tolkes annerledes enn at Transportkomiteen ser for seg at det nå må tas et krafttak på E6 vest for Alta.

Beruset av de siste månedenes gode meningsmålinger, åpnet Frps Sandberg pengesekken på vidt gap:

- I neste periode skal du få alt ber om, Naimak, lovte han, og forskutterte dermed regjeringsmakt for Frp fra 2009.

Ringer statsministeren

Enkelte lokale politikere antydet overfor Altaposten at det ikke er noe poeng i å lytte til Sandberg, «for han har ingen penger å fordele». De som sitter på pengesekken, SV, Sp og Ap, er imidlertid også klare på at vi har sett den siste klattingen på E6.

- Mens jernbane-investeringer må gjennomføres andre steder i landet, dreier det seg bare om vei i Finnmark. Og jeg skal ta noen telefoner til statsministerens kontor med beskjed om at SV ønsker å prioritere E6 vest for Alta i neste års budsjett, klargjorde SVs Hallgeir Langeland.

- Nå skal samferdsel får et nødvendig løft, og da ser vi at vi må prioritere å få kontinuerlig drift i prosjekter som settes i gang eller allerede er kommet i gang. Og for å lykkes med nordområdesatsingen er det helt avgjørende at vi ruster opp E6 vest for Alta, slo Aps Torstein Rudihagen fast overfor Altaposten.

Under turen i dag ble undertegnede flere ganger hvisket i øret at det er Rudihagen som sitter med nøkkelen, ettersom han er de rødgrønnes fraksjonsleder i Transportkomiteen. På godt norsk betyr det at han er Jens Stoltenbergs forlengede arm i komiteen.

Drift flere steder

Naimak forsikret at han har tre parseller klare for utbygging. Lengst framme i løypa er Talvik-Halselva, mens de to parsellene mellom Strømsnes i Kåfjord og Hjemmeluft også på det nærmeste er klare for anbudsrunde.

Høyres Trond Helleland er klar på hvordan han og Høyre vil løse veiprosjektet vest for Alta.

- Her må man sette i gang på flere parseller samtidig. Det er bedre med store ulemper for trafikantene i bare tre år, enn kontinuerlig anleggsdrift i 20 år, slår han fast overfor Altaposten.