Transportsamarbeid i Bergen

Svanco AS ble stiftet i 1991 og driftes i dag av 12 transportører i Bergen. For dem fungerer det utmerket å leve som en transportfamilie med felles administrasjon.

Svein-Ivar Andersland har vært tilknyttet Svanco siden oppstarten i 1991 og kan ikke tenke seg andre måter å drive på.

Svein-Ivar Andersland har vært tilknyttet Svanco siden oppstarten i 1991 og kan ikke tenke seg andre måter å drive på.

Publisert Oppdatert
Roger Mjelde har kjørt i Svanco siden 1999. Nå nyter han sommeren med grabb i kranen.

Roger Mjelde har kjørt i Svanco siden 1999. Nå nyter han sommeren med grabb i kranen.

40 år med Mercedes kan Martin Haugsdal Transport se tilbake på. Og for dem som lurer på hvorfor så mange av bilene i Bergen for tiden har ZZ-registrering:
På bergenske nyregistreringer er man nå inne i en serie som begynner med SV.
Akkurat det finner enkelte det noe problematisk å pryde bilen sin med...

40 år med Mercedes kan Martin Haugsdal Transport se tilbake på. Og for dem som lurer på hvorfor så mange av bilene i Bergen for tiden har ZZ-registrering: På bergenske nyregistreringer er man nå inne i en serie som begynner med SV. Akkurat det finner enkelte det noe problematisk å pryde bilen sin med...

Svein Kallestad har godt verktøy å hjelpe seg med mens han distribuerer stålvarer for Ruukki rundt i Bergensområdet.

Svein Kallestad har godt verktøy å hjelpe seg med mens han distribuerer stålvarer for Ruukki rundt i Bergensområdet.

Terje Svanevik og Olav Andersland, bestemte seg for å slå sine pjalter sammen. Svanevik & Andersland Company, eller Svanco om man vil bruke dagens betegnelse, feiret 20-års jubileum i fjor.

Svein-Ivar Andersland er den bileieren som har vært med lengst i transportfamilien.

- Jeg har vært tilknyttet Svanco siden starten. Jeg overtok firmaet etter min far da han døde brått for fem år siden. Vi hadde ti biler før vi gjennomførte generasjonsskiftet, men vi solgte unna en del. I dag har jeg tre biler igjen, sier han.

Den andre grunnleggeren, Terje Svanevik, trakk seg ut av Svanco for en del år siden.

Lik fordeling

I en 14 dager gammel Volvo FH 750 setter vi kursen mot Sotra og sementstøperiet til Conform, mens Andersland forklarer konseptet.

- Svanco fungerer slik at alle aksjonærene er likeverdige medlemmer. Arbeidsmengden fordeles likt og aksjonærene betaler inn en kontingent for å drifte Svanco. Filosofien er at den av bileierne som utfører jobben, sitter igjen med mest penger etter et oppdrag. Svanco tar bare det de trenger for å klare seg økonomisk, forklarer Andersland.

Det varierer hvor mange biler de forskjellige aksjonærene har i Svanco.

Enbilseiere

- For en enbilseier er det veldig ryddig økonomisk å være med i Svanco, for det er aldri noen usikkerhet om når du får pengene dine. Svanco tar seg av fakturering og innkreving og betaler ut bileier uavhengig av når fakturaen til kunden forfaller. Det gjør det hele veldig forutsigbart, mener han.

Selvsagt har det sine utfordringer når 12 bileiere skal fronte egne interesser i et slikt samarbeid, men Andersland poengterer at alle stiller likt. Man kan ikke kjøpe seg opp i Svanco og dermed bestemme mer enn naboen.

- Om du har en eller fem biler har du like mye du skulle ha sagt, og den økonomiske tryggheten er uansett viktigst. Selv kunne jeg ikke tenke meg en annen måte å drive på, sier bileieren med den nyeste og kraftigste bilen i Svanco.

Aktivt

Flere av dagens bilseiere i Svanco har startet for seg selv ved at de har kjøpt bil av en av de andre aksjonærene. Man kan til og med få låne penger av Svanco til oppstarten. Likviditeten i selskapet er bra, selv om resultatet ikke alltid viser det store overskuddet. Det er bevisst, ifølge eierne.

Ifølge Andersland bør man delta aktivt i driften selv og ikke bare plante biler i Svanco.

Kjøre selv

- Det er nok den beste løsningen å kjøre selv. Det er ingen aksjonærer i Svanco som ikke er med i den daglige driften. Det er slik vi vil ha det, at de som har biler gående her også jobber her, sier Andersland.

Han regner ut at Svanco i dag betjener rundt 35 lastebiler i sitt system.

Martin Haugsdal er styreformann, mens sju hovedaksjonærer utgjør resten av styret.

- Det blir mye mas med så mange, men vi syns alle bør få stemmerett og vite hva som foregår, smiler Andersland.

Trond Åge Dyngeland (i midten) har klart å lure datteren Tonje (t.v.) inn bak lastebilrattet. Andreas er i tenkeboksen mens han venter på å bli gammel nok.

Trond Åge Dyngeland (i midten) har klart å lure datteren Tonje (t.v.) inn bak lastebilrattet. Andreas er i tenkeboksen mens han venter på å bli gammel nok.