Transportsentralen AL Oslo velger UniTrans fra Hogia Unitech Systems AS

Nordens største transportsentral, Transportsentralen AL Oslo, har valgt Hogia Unitech Systems AS som leverandør av logistikksystemer. En ”ny” UniTrans med vesentlig utvidet funksjonalitet vil bli fortløpende implementert i løpet av 2010 og vil bli tatt i full bruk fra årskiftet 2010/2011.

Publisert Oppdatert

UniTrans som pr. idag benyttes av mer enn 1400 bileiere og transportmeglere i Norge skal gi Transportsentralens administrasjon, bileiere og sjåfører en mer effektiv og enklere hverdag. Videre vil Hogia`s nye Web-løsning gi Transportsentralens kunder muligheter for forbedret service i form av oppslag på statuser og tilbakemeldinger på oppdrag.

Transportsentralen AL Oslo har eksistert helt siden 1927 og driver både med budbiltransport, stykkgods, kranbiler og anleggstransport. Selskapet som også er eiere av Moss Transportforum AS og Blå Kurer AS hadde i 2009 en omsetning på 700 millioner kroner og disponerer en bilpark på mer enn 500 biler.

Transportsentralen AL Oslo er en viktig kunde for Hogia Unitech Systems AS og også for øvrige Hogia-selskaper som har en sterk posisjon innenfor transportrelatert virksomhet.

Hogia-gruppen er idag en av Europas ledende leverandører innenfor virksomhetskritiske løsninger for 3.partslogistikk, terminalhåndtering, fergebooking, transportplanlegging og kollektivtrafikk. Ca. 150 personer i Hogia jobber til daglig med bransjeløsninger innenfor disse områdene. Hogia fokuserer på internasjonalisering og sterk vekst både når det gjelder antall kunder og omsetning.