Transportsentralen konverterer

Transportsentralen AL i Oslo endret den 28. september selskapsform og navn til Transportsentralen Oslo AS.

Publisert Oppdatert

Endringen medfører at det nye selskapet overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra andelslaget. Samtlige ansatte følger med til aksjeselskapet og virksomheten vil bli videreført i samme lokaler.

Det er kontraktsforholdet med Transportsentralen AL Oslo som i sin helhet overføres til Transportsentralen Oslo AS, slik at Transportsentralen Oslo AS vil overta alle forpliktelser i kontraktsforholdet, med tilsvarende frigjørende virkning for Transportsentralen AL.