Tredoblet kontrollen i Nord-Norge

Tre ganger så mange tungbiler og hengere har fått kjøreforbud i Nord-Norge etter at Statens vegvesen tredoblet kontrollinnsatsen i vinter.

Publisert Oppdatert
Mens 4 prosent av de norske tilhengerne som ble kontrollert hadde mangler som førte til kjøreforbud, gjaldt dette for 12 prosent av de utenlandskregistererte hengerne.

Mens 4 prosent av de norske tilhengerne som ble kontrollert hadde mangler som førte til kjøreforbud, gjaldt dette for 12 prosent av de utenlandskregistererte hengerne.

Statens vegvesen Region nord har kontrollert vinterutrustningen på totalt 2524 tungbiler og 1970 tilhengere i perioden 16. oktober 2013 til 23. januar 2014.

Kontrollene har resultert i 234 kjøreforbud, 203 gebyrer og 9 politianmeldelser.

Ett av ti har mangler

Statistikken viser at det er mangler ved ett av ti kjøretøy. Dette er samme andel som forrige vinter.

- Tatt i betraktning økt antall kontroller og antall kontrollerte kjøretøy, er det ikke noe i vårt tallmateriale som tilsier at de tunge kjøretøyene er i dårligere stand eller har dårligere dekk og kjetting enn hva tilfellet var for ett år siden, sier Jørn Simonsen, som er leder for utekontrollene i Statens vegvesen Region nord.

- Økt kontrollaktivitet har imidlertid gjort det mulig å stanse flere av vogntogene som ikke oppfyller kravene til vinterutrustning og reagere mot disse.

Fortsatt høy innsats

Før jul kom regjeringen med en ekstrabevilgning som gjorde det mulig for Statens vegvesen å sette inn 1000 ekstra kontrolltimer. I tillegg til de 22 ansatte i Vegvesenets utekontrollseksjon i Nord-Norge, har teknisk sakkyndige ved de lokale trafikkstasjonene blitt satt inn i kontrollarbeidet.

Denne innsatsen videreføres i år, og Statens vegvesen vil ha fortsatt stor oppmerksomhet mot vogntogene på nordnorske vinterveger.

Det gjennomføres også flere kontroller med bakgrunn i tips fra entrepenørene som drifter vegnettet.

Dårlige tilhengere

Tallene fra Statens vegvesenets kontroller viser at det ikke er noen forskjell mellom norske og utenlandske motorvogner når det gjelder andelen som har mangelfull utrustning.

Statistikken viser imidlertid markerte forskjeller ved tilhengerne. Mens 4 prosent av de norske tilhengerne som ble kontrollert hadde mangler som førte til kjøreforbud, gjaldt dette for 12 prosent av de utenlandskregistererte hengerne. Flertallet av disse er begrunnet med at dekkene ikke er egnet for føret.

Hengerutrustningen på de utenlandske vogntogene er imidlertid bedre enn forrige vinter, da hele 30 prosent av kontrollene med hengerne resulterte i kjøreforbud.

De utenlandske motorvognene utgjør totalt 28 prosent av kjøretøyene som er kontrollert.

Les også: Nær en dobling av kontrollene