Tredobling av trafikkdrepte i Vestfold

Publisert Oppdatert

Årets første 10 måneder har krevd 14 liv på Vestfold-veiene, mot fem personer samme tid ifjor.

- Det er leit nå som vi har vært inne i en så god trend, sier overingeniør Anne Grete Friberg i Statens Veivesen, Region Sør til tb.no.

Hva som er hovedårsaken kan hun ikke si eksakt. Til det er tallmaterialet for lite.

- Vi har færre trafikkulykker, men flere drepte, sier hun. Ifølge den foreløbige statistikken har en av dødsulykkene skjedd på E18. Det var 10. januar da en 28 år gammel mann kjørte utfor veien i Sande.

Tønsberg hardt rammet

Tønsberg er klart den hardest rammede kommunen. De foreløbige tallene viser at seks personer måttet bøte med livet på riksveiene i denne kommunen i løpet av de 10 første månedene i år.

Fem var sjåfører, en ung mann var passasjer på en MC, mens en eldre kvinne omkom i en ulykke i et fotgjengerfelt.

På landsbasis tok trafikken 23 liv i oktober, mot 27 samme måned ifjor. Det er en nedgang på 15 prosent. I Vestfold har det vært en økning; tre ble drept i oktobertrafikken. En mistet livet i september.

I løpet av de 10 første månedene har 227 personer omkommet på norske veier, mot 196 i samme tidsrom ifjor. Det er en økning på 16 prosent.

Første halvår var preget av mange trafikkulykker med døden til følge. Situasjonen ble betegnet som foruroligende.

I august så det ut til å stoppe opp, ifølge landsstatistikken til UP. I de tre siste månedene har det vært en nedgang på 20 prosent i trafikkdrepte sammen lignet med samme periode ifjor.

Dyster høst

I Vestfold derimot har halvparten av de 14 dødsulykkene sålangt iår skjedd i de siste tre månedene.

Fra mai til september har det vært mye fokus på trafikksikkerhet. UP-sjef Odd Reidar Humlegård sier at UP vil jobbe ufortrødent videre med å luke ut de mest aggressive i trafikken.