Tungbilkontroll på Husum

I forrige uke hadde UP og Statens Vegvesen tungbilkontroll på Husum med kjøre- og hviletid som tema. 85 sjåførdøgn ble kontrollert.

Publisert Oppdatert

En sjåfør ble anmeldt, en fikk rapport og to muntlige advarsler. To utenlandske vogntog manglet dokumenter og fikk kjøreforbud. Et vogntog fikk kjøreforbud pga manglende sikring av last. En fikk bot for overvekt. Og tre hadde mindre tekniske feil.

Dette kan da ikke være så galt?