Tunnel istedet for bro over Femer

I går ble avgjørelsen tatt i Danmark. Det blir tunnel istedet for bro over Femer Bælt. ADR-transport skal kunne passere tunnelen på bestemte tidspunkter.

Publisert Oppdatert

Problemet er ikke fare for at tunnelen skal styrte sammen. Den skal kunne motstå eksplosjoner, men det er altså faren for øvrige trafikanter dersom uhellet skulle være ute.

Politikerne forestiller seg at ett kjørefelt reserveres til spesialtransporter og farlig gods ved gitte tidspunkter der trafikken forøvrig er liten.