”TYREBOX”

Publisert Oppdatert

?DHL har lansert et redskap for lasting, stuving og transport av bildekk. Dermed er den tradisjonelle og lett kompliserte prosessen med lasting av bildekk en saga blott, skal vi tro informasjonen fra DHL.

Tidligere ble bildekkene "sydd" i hverandre manuelt. Dette gjorde både lasting og lossing til tidskrevende prosesser. Med "Tyrebox" lastes dekkene i mindre enheter som kan håndteres maskinelt. Ikke minst under omlastning må dette være et aldri så lite columbiegg.