Tyskerne krever dieselavgift

Har du diesel på uoriginale tanker, opprettes tollsak.

Publisert Oppdatert

ITD, den danske lastebileierorganisasjonen International Transport Danmark, opplyser at det for tiden er omfattende kontroller ved den tyske grensen av drivstofftanker på lastebiler og busser.

Ifølge et EU-direktiv kan tyskerne kreve avgifter på alt drivstoff som er i tankene, såfremt de ikke er i originale tanker levert med lastebilen fra fabrikk.

Dersom de oppdager uoriginale tanker, opprettes en tollsak mot sjåføren/lastebileier med krav om avgift av all dieselen på tanken.

ITD opplyser at tollvesenet innkrever avgiften selv om tankstørrelsen er den samme som original tank.

Avgiften er 0,4704 euro pr. liter diesel må betales dersom det ikke kan dokumenteres at drivstoffet er tanket i Tyskland, meldes det fra dansk hold.