Tyskerne lite lystne på 25,25?

Uvisst om det kommer modulvogntog i Tyskland i 2012 heter det en pressemelding om den forestående innføringen av modulvogntog i deler av Tyskland.

Publisert Oppdatert

Av et anslag på 400 enheter er det kun 6 selskaper som har registrert seg i det tyske transportdepartement så langt. Den tyske transportministeren har innført en forsøksordning som skulle vært satt i gang den 1. januar i år.

Motstanderne ha imidlertid underkjent ministerens fullmakt til å gjennomføre testen uten en lovhjemmel.

Ifølge en ekspertuttalelse overskrider ministeren sine fullmakter og kan ikke bestemme alene at forsøket skal gjennomføres uten ryggdekning fra det tyske parlamentet.

Det er nå meget usikkert om testen av modulvogntogene i Tyskland kan starte før valget til det tyske parlamentet i 2013