Tyskerne ønsker 25,25 på landeveiene

Så langt har det i Tyskland vært stor motstand mot forsøk med modulvogntog. Forsøksområdene har vært innskrenket til motorveier.

Publisert Oppdatert

Nå har dog Niedersachsen og Slesvig-Holsten søkt om å også få tillatelse til å innlemme landeveier i feltforsøkene. Det forutsettes at modulvogntogene ikke frakter farlig gods.

Forsøket skal settes igang i løpet av første halvår 2011 og vare i fem år.