Tyskland åpner for 25,25 likevel?

Etter mye om og men, ser det nå ut til at Tyskland likevel vil åpne for en prøveordning med 25,25 meter lange vogntog.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Hva er et modulvogntog? Svaret finner du (forhåpentligvis) i ordlista.

Publisert Oppdatert

Det er riktignok en del geografiske skjær i sjøen, eller rettere en del lukkede bommer; halvparten av de 14 tyske delstatene vil ikke akseptere prøveordningen.

Blant de som har akseptert er det Niedersachsen, Schleswig-Holstein og Hamburg.

Man regner med at innpå et halvt tusen ekvipasjer vil være med i utgangspunktet, og det stilles krav om 5 års erfaring bak rattet for å være skipper på disse modulvogntogene.

Det er ventet at ordingen kan tre i kraft fra 1. januar 2012. Det gis da en prøveperiode på 5 år.

Du tror det ikke før du får se det - for Tyskland har som tidligere nevnt, og så langt, vært en "propp" i intereuropeiske prøvetransporter med 25,25.