Uaktuelt med høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog

- Det er uaktuelt å innføre en høydebegrensning på 4,2 meter for vogntog på norske veger. Et forslag om høydebegrensning på 4,0 eller 4,2 meter, som Vegdirektoratet sendte på høring, har møtt motstand fra et samlet næringsliv og vil ikke bli iverksatt, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Publisert Oppdatert
I dag er det slik at næringen selv tar ""høyde"" for tunneler og liknende. I fremtiden åpnes det dog for en mulig høydebegensning på 430-450 cm.

I dag er det slik at næringen selv tar ""høyde"" for tunneler og liknende. I fremtiden åpnes det dog for en mulig høydebegensning på 430-450 cm.

- Motforestillingene er økte kostnader, større miljøutslipp og flere vogntog på vegene. Etter en samlet vurdering har jeg kommet fram til at grunnlaget for å innføre en slik grense ikke er tungtveiende nok, sier samferdselsministeren i en presseuttalelse.

Samferdselsdepartementet har i vurderingen også lagt vekt på at det ikke kan ventes bedre trafikksikkerhet av en slik grense.

Det var nettopp trafikksikkerhetsarbeidet som blåste liv i debatten. For omkring to år tilbake tok massemedia tak i velteulykker med vogntog. Etter flere avisoppslag, ville Statens vegvesen prioritere arbeidet med å kartlegge årsaker, og høydebegrensninger ble raskt nevnt som et mulig tiltak.

Les også: Vil prioritere kartlegging av velteulykker

Både NLF, HSH, Logistikk- og transportindustriens landsforening (LTL), og Dagligvarehandelens leverandørforening (DLF) sendte dengang et felles brev til Statens vegvesen der de utdypet at de var negative til forslaget.

Les også: Negative til høydebegrensning

Organisasjonene mente at den fremlagte dokumentasjonen og argumentasjonen fra Statens vegvesen ikke var tilstrekkelig til å forsvare en gjennomføring av forslaget.

De hevdet dessuten at en eventuell gjennomføring vil føre til økt transport på vei, samt økte kostnader for alle.

I Sverige og Finland kan ikke vogntog overstige 4,50 meter. I Norge finnes ikke slike begrensninger. Næringen tilpasser transporten etter ulike høyder i tunneler og underganger på vegnettet.

Det er dog viktig å være klar over at selv om det altså ikke kommer på tale med en høydebegrensing på 4,2 meter, så åpnes det allikevel for at Vegdirektoratet kan vurdere om det er grunnlag for en begrensning i størrelsesorden 4,3-4,5 meter. En eventuell slik vurdering bes gjort i nært samarbeid med transportnæringen.

Du kan lese brevet som Samferdselsdepartementet har sendt Vegdirektoratet her.

Les også: Vil ha høydebegrensning på 4,0 meter

tunnel 4m

tunnel 4m