Uendret utslipp fra nye norske biler

Til tross for at stadig flere nye bilmodeller nå kan leveres med lavere utslipp, velger norske bilkjøpere i stor grad biler med relativt høye utslipp. Gjennomsnittlig CO2 utslipp fra nye personbiler registrert i 2008 ble 158 gram per kilometer. Dette er om lag samme nivå som for året før (159 gr/km).

Publisert Oppdatert

- Tallene fra OFV viser at det må mer til enn et bredt modellutvalg for at nordmenn skal kjøpe biler med lavt CO2 utslipp, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørens Landsforening (BIL). - I dag finnes over 60 forskjellige nye bilmodeller som har utslipp under 140 gram per kilometer og flere biler med lave utslipp vil bli lansert fremover. Bilprodusentene investerer store beløp i utviklingen av mer effektive motorer.

Statistikken fra OFV viser at folk flest ikke prioriterer miljø i særlig grad når de velger ny bil. Komfort, fremkommelighet og kjøreytelse synes viktigere. Derfor foretrekker fremdeles mange litt store biler med kraftige motorer og utstyr som firehjulsdrift og automatgir.

Sist gang vi hadde en merkbar nedgang i CO2 - nivået var ved forrige omlegging av engangsavgiften, 1.1. 2007. Det blir derfor meget spennende å følge med i månedene som kommer. Den nye avgiftsmodellen som trådte i kraft fra nyttår, favoriserer i enda større grad modellene med lavest utslipp, sier direktør Erik Andresen i BIL.