Ulovlig asketransport?

Danske Anneberg Transport kjører Hafslunds aske fra Østfold til Langøya.

Anneberg

Anneberg

Publisert Oppdatert

Ikke lenge etter at vi omtalte danske Anneberg og deres transport av LNG for Nordic LNG, fra Stavanger til Hafslund Fjernvarme i Oslo, dukket det opp nye tips som både involverer Anneberg og Hafslund.

Les også: Gasstransport stoppet av politiet

Det viser seg at Anneberg har vunnet et anbud på transport av flyveaske som skal deponeres på Langøya. Oppdragsgiver er Norsk Avfallshåndtering AS, Noah AS, som er heleid av Gjelsten Miljø AS. Asken kommer fra to av Hafslunds forbrenningsanlegg i Østfold. Det ene anlegget heter Bio El Fredrikstad og er lokalisert inne på kommunale Frevar i Fredrikstad, det andre heter Borregaard Waste to Energy og er lokalisert inne på fabrikkområdet til Borregaard i Sarpsborg.

Så vidt vi har brakt på det rene foregår transporten med danskregistrerte biler fra Anneberg Transport. I og med at transporten ser ut til å foregå i samme former som med gasstransporten som gikk til Hafslunds anlegg i Oslo, og det faktum at asken som transporteres kommer fra forbrenningsanlegg tilhørende Hafslund, tok vi kontakt med Truls E. Jemtland, innformasjonssjef for produksjon og varme hos Hafslund.

I en mail til oss forteller han at han har vært i kontakt med Noah og bedt om en redegjørelse av de faktiske forholdene. Noah har bekreftet at det er Anneberg Transport som kjører asken, men opplyser om at "det er snakk om henting av flyveaske i en transportrute som starter i Sverige og ender opp hos Noah på Langøya".

I følge svaret fra Hafslunds informasjonssjef har Noah opplyst at de har vært i kontakt med advokat Robert Aksnes i NLF og at de der har fått opplyst at Anneberg Transport kan laste tre ganger i Norge, mellom hver gang de er i Sverige.

-Jeg har ikke fått noen slik henvendelse fra Noah så dette er ukjent for meg, sier Aksnes i en kommentar til oss.

Senere forteller Noah at Aksnes var utilgjengelig, men at de fikk informasjonen fra Jan Larsen hos NLF.

Det stemmer for så vidt at det åpnes for lovlig kabotasje hvis man kommer inn i Norge med en internasjonal transport. Når det gjelder at det er tillatt å laste tre lass i Norge før bilen må tilbake til Sverige, så stemmer ikke det helt heller. I et brev fra Samferdselsdepartementet som er sent til Politidirektoratet og Vegdirektoratet, og som omhandler retningslinjer og kontroll av kabotasje står det blant annet følgende å lese. " For det andre må kabotasje ikke utføres systematisk eller kontinuerlig. Dette innebærer at kabotasjetransporten skal ha en tilfeldig karakter og ikke utføres regelmessig".

Hafslund har som kjent stanset leveransen av naturgass fra Nordic LNG i påvente av politiets etterforskning av gasstransporten.

Les også: Gasstransporten mellom Stavanger og Oslo har stoppet opp

Les også: Vil ikke ha gassen

Da burde de kanskje gjøre noe med asketransporten også, så lenge den ser ut til å foregå etter samme metode som i transporten av gass?

Vi har ringt til Carl Hartmann og stilt ham noen spørsmål i sakens anledning.

Spørsmålene og svarene hans kan du lese her.