Ulykken kunne vært unngått

I november 2007 omkom en kvinne og seks personer ble skadet, da et vogntog mistet kontrollen på den islagte broen på E16 ved Flåm. Statens havarikommisjon mener ulykken kunne vært unngått.

blur vei uklar ulykke natt generell

blur vei uklar ulykke natt generell

Publisert Oppdatert

Ulykken skjedde mellom Flenjatunnelen og Fretheimtunnelen på E16. Etterforskningen har vist at veibanen ikke var spesielt glatt ved nedkjøringen til broen, mens veidekket de få meterne på selve broen var så såpeglatt at redningsmannskapene ikke klarte å holde seg på beina.

Ifølge et utkast til rapporten fra havarikommisjonen loggførte Vegtrafikksentralen flere timer før ulykken en melding om at det var farlig glatt på broen på E16 ovenfor Flåm sentrum.

Denne meldingen ble aldri fulgt opp og heller ikke videreformidlet til Statens vegvesen eller Mesta, som hadde ansvaret for vedlikeholdet på ulykkesstedet.

Statens vegvesen forklarer dette med at de ikke ønsket såkalt "klagestyrt" vedlikehold, basert på meldinger fra trafikkantene. Etaten mente i stedet det var Mesta sin oppgave å overvåke veien og ta stikkprøver.

- Dette er for dårlig, mener havarikommisjonen i sin rapport og skriver videre:

- Når det kommer inn melding om glatt vei på en bro uten at det har vært nedbør, er det en klar indikasjon på isdanning. En slik melding kan derfor ikke sees på som en generell klage på standard eller dårlig vedlikehold. Meldingen burde vært vurdert som et særlig trafikkfarlig forhold og omgående meldt videre til Mesta og vegvesenet.

Statsadvokaten har besluttet å henlegge saken etter bevisets stilling og begrunner det med de helt spesielle kjøreforholdene på stedet ulykkesdagen.

Ulykken vil dermed ikke få rettslige konsekvenser for verken Mesta eller sjåføren av vogntoget.

Det har ifølge statsadvokaten ikke vært grunnlag for å påstå at noen av sjåførene eller Mesta skal ha opptrådt uaktsomt, selv om veitrafikkloven krever at alle som ferdes på veien skal være aktsomme og ta spesielt høyde for vanskelige kjøreforhold.

Mesta skal like før ulykken ha blitt varslet om at det var farlig glatt på den aktuelle broen, men strøbilene skal først ha kommet etter at ulykken var skjedd.