Underskriftskampanje mot kollektivanbud

Fagforbundet Buss- og Sporveisbetjeningens Forening i Trondheim har startet en nasjonal underskriftskampanje mot anbud i kollektivtrafikken.

Publisert Oppdatert

I et opprop til regjeringen Stoltenberg krever foreningen i Trondheim at anbud i kollektivtrafikken må opphøre og at regjeringen sier nei til EUs forordning om anbud. Alternativt mener foreningen at kommuner og fylker må kjøpe tilbake busselskapene eller opprette egne selskap for å unngå EUs pålegg om konkurranseutsetting av kollektivtilbudet.

I Trondheimsområdet har det vært en lang og konfliktfylt dragkamp om kollektivtransporten. Først vedtok Sør-Trøndelag fylkeskommune å kjøpe 80 prosent av Team Trafikk fra Nettbuss, men selskapet trakk seg fra forhandlingene og nektet å selge, etter først å ha undertegnet en intensjonsavtale.

Det som kunne ha blitt en historisk rekommunalisering av et kollektivselskap, endte i stedet med full konkurranseutsetting av busstilbudet i Trondheim fra 2010.