- UP har best kompetanse

Alf Arne Øvergård har ti år bak seg i UP’s Miljøpatrulje og har de siste årene jobbet mye med etterforskning av trafikkulykker. Han tror mye er gjort hvis partene kan klare å snakke samme språk.

Alf Arne Øvergård har ti år bak seg i UPs Miljøpatrulje

Alf Arne Øvergård har ti år bak seg i UPs Miljøpatrulje

Publisert Oppdatert

- Mitt inntrykk er at kontrolletatene bør bli flinkere til å forklare hvorfor, når vi tar beslag i et førerkort eller gir kjøreforbud.

Det er tross alt vi som skal sitte med kunnskapen om regelverket og det skal sjåførene kunne stole på. I de aller fleste tilfeller tror jeg at beslag som foretas bygger på en riktig avgjørelse. Men i mangel av god nok kommunikasjon og begrunnelse kan også denne avgjørelsen fremstå som uriktig for den det gjelder. Det unnskylder ikke at det i noen tilfeller blir tatt uriktige midlertidig beslag. Heldigvis er det da anledning å kunne få dette overprøvd i rettsystemet, sier Øvergård.

Les også: UP-sjefen reagerer på førerkortbeslag

Han forteller at han blir helt matt enkelte ganger når han hører yrkessjåfører fortelle om horrible avgjørelser som er tatt av enkelte kontrollører langs veien, og som ikke er i nærheten av å utvise sunn fornuft.

For en sjåfør får derfor både tollvesen, politi og Statens vegvesen ofte en felles negativ klang alt etter hva man har av erfaringer langs veien.

- Jeg tror kanskje det er der det skapes grobunn for at når en yrkessjåfør havner i en mer alvorlig situasjon, som en ulykke, så føler han at nå er hans tur kommet. At nå skal vi ta vedkommende og at det blir utgangspunktet for dialogen.

Politiet blir et stort svart troll og vedkommende hører knapt budskapet vi kommer med.

I en slik type dialog kan nok uriktige avgjørelser bli tatt og riktige avgjørelser føles feil, mener han.

Hva har en yrkessjåfør å stille opp med da, når politiet står i stigtrinnet og samtalen begynner å bli opphetet?

Kunnskap

- Jeg tror mange beslagsaker kunne vært unngått i tingretten dersom man kunne ha en god tone ute på veien. Hvis kontrolløren evner å kunne kommunisere og har kunnskap om lovverket. Ikke bare det som faktisk står skrevet, men det bakenforliggende, hvorfor loven faktisk er der. Det nytter ikke bare å lese paragrafer, man må også kunne utøve skjønn og kunne kommunisere med mennesker som kanskje er litt på tuppa. Vi kan nemlig bruke veldig mye skjønn. Håndhevingsinstruksen vår åpner for det. Det handler om å ha kunnskap, mener Øvergård.

Han ser ikke bort fra at en del førerkort blir beslaglagt nettopp fordi politibetjenten på stedet skal sikre seg selv og dermed skjeler til avgjørelser i sammenlignbare hendelser i stedet for å stå for en selvstendig begrunnelse og avgjørelse.

Det blir liksom enkleste utvei.

Da er det viktig å vite at det i hver enkelt sak skal vurderes nøye om beslaget kan medføre et uforholdsmessig inngrep for den det gjelder. Spesielt hvis uaktsomheten ligger i nedre sjikt. - Her syndes det nok en del fra politiets side og da er det viktig at en yrkessjåfør klarer å synliggjøre dette på en troverdig måte. Men igjen, det krever da en atmosfære der man kan prate sammen på ordentlig vis.

Se til Sverige

Øvergård er med i teamet som etterforsker alle alvorlige trafikkulykker i Troms.

Han har merket seg frykten mange yrkessjåfører har når han kommer til et åsted.

De forventer nærmest å bli fratatt førerkortet, selv om de er uten skyld.

- Som etterforsker får man et mer helhetlig bilde og dermed er det også lettere å ta avgjørelser om beslag. Det viktigste vi gjør er å starte etterforskning og innhente opplysninger. Vi starter ikke med å ta fra noen førerkort.

I Norge er det UP's Miljøpatrulje som har best kompetanse og utdanning på det som har med yrkestrafikk å gjøre. Derfor overrasker det meg ikke når bransjen melder tilbake at det nettopp er UP de føler seg best behandlet av i en kontrollsituasjon.

I Norge kan forskjellige kontrolletater, med forskjellig opplæring og bakgrunn, gi yrkessjåfører kjøreforbud for bagateller. Det skal ikke være slik. Det er uheldig at sjåfører opplever forskjellig behandling og avgjørelser fra kontroll til kontroll. Dette gjenspeiles også i at man kan få helt forskjellige avgjørelser på samme forhold, avhengig av hvor i landet man blir kontrollert.

Jeg skulle ønske at samtlige kontrollører hadde mer fokus på iverksettelse av sanksjoner for overtredelser og adferd som har betydning for trafikksikkerheten og alle trafikanters krav om trygge forhold i trafikken. Det er blant annet vår overordnets prioriterte mål, som for meg ikke er vanskelig å være enig med.

Det bærer fort gal vei såfremt enkeltkontrollører selv skal velge hvilke overtredelser det er viktig å sanksjonere mot. Hvis jeg skulle bry meg med alle bagatell- og formalmessige overtredelser hadde jeg tvilsomt kommet meg på arbeid om dagen.

Jeg måtte vel startet med å bry meg med enkelte naboer og i verste fall min bedre halvdel. Her mener jeg de har et bedre system i Sverige. Der er vegvesenets kontrollører innlemmet i politiet slik at kvalitetskontrollen og det straffeprosessuelle blir sikret ved at politiet tar avgjørelsene, avslutter Øvergård.

Les også: Skjellig grunn ved førerkortbeslag

Les også: Førerkortbeslag: Fortsatt ren rutine?